دوشنبه ٢٣ تير ١٣٩٩ - 
1 2 3
 
منو اصلی
ادارات تابعه
 
 

گروه كارشناسي ارشد پرستاري

عنوان برنامه مورد ارزشيابي : كارشناسي ارشد پرستاري    

تاريخ شروع طرح :  دی ماه 82

مدير گروه :     

مسئول اجراي طرح :  دكتر سعاد محفوظ پور   

مسئول هماهنگي تيم ارزشيابي گروه : نا مشخص

sbnmf@sbmu.ac.ir   :آدرس الکترونيکی گروه

اعضاي تيم ارزشيابي گروه : ( به ترتيب حروف الفبا)

دکتر محمد اشرف سمنانی

خانم فرخ تاج انصاري

خانم مريم حسين زاده

خانم ميمنت حسيني

خانم اعظم دبيريان

خانم شهلا فرزام

خانم دكتر صديقه بيگم مجابي  

دكتر سعاد محفوظ پور   

خانم زهرا مهدوي

خانم دكتر فريده يغمايي

 

 

پیشرفت طرح

 

 

 

گام اول

معرفي ارزشيابي دروني

گام دوم

تشكيل كميته ارزشيابي

گام سوم

تدوين و تصريح اهداف

گام چهارم

تعيين حوزه ها و ملاك ها

گام پنجم

تعيين وضعيت مطلوب

گام ششم

تعيين روش هاي جمع آوري و ابزارها

گام هفتم

جمع آوري , تحليل و تفسير

گام هشتم

تهيه گزارش مقدماتي و بحث

گام نهم

گزارش نهايي و پيشنهادات

گام دهم

پیگیری

 
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.