يکشنبه ٢٢ تير ١٣٩٩ - 
1 2 3
 
منو اصلی
ادارات تابعه
 
 

گروه جراحي قلب

عنوان برنامه مورد ارزشيابي : برنامه آموزش دستياران تخصصي جراحي قلب

تاريخ شروع طرح : ارديبهشت ماه 1383

مدير گروه : دكتر منوچهر حكمت

مسئول اجراي طرح : دكتر منوچهر حكمت

مسئول هماهنگي تيم ارزشيابي گروه : دكترمحمود بهشتي منفرد

آدرس الکترونیکی گروه :

تعداد اعضاء هيأت علمي گروه: 7  نفر

مراكز آموزشي : شهيد مدرس

اعضاي تيم ارزشيابي گروه : ( به ترتيب حروف الفبا)

دكتر محود بهشتي منفرد

دكتر سيد احمد حسن تاش

دكتر علي محمد حلاج زاده

 دكتر منوچهر حكمت

دكتر مهران شاه زماني

دكتر كاظم عرب نيا

دكتر محمود مجيدي تهراني

پیشرفت طرح

گام اول

معرفي ارزشيابي دروني

گام دوم

تشكيل كميته ارزشيابي

گام سوم

تدوين و تصريح اهداف

گام چهارم

تعيين حوزه ها و ملاك ها

گام پنجم

تعيين وضعيت مطلوب

گام ششم

تعيين روش هاي جمع آوري و ابزارها

گام هفتم

جمع آوري , تحليل و تفسير

گام هشتم

تهيه گزارش مقدماتي و بحث

گام نهم

گزارش نهايي و پيشنهادات

گام دهم

پیگیری

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.