شنبه ٢١ تير ١٣٩٩ - 
1 2 3
 
منو اصلی
ادارات تابعه
 
 

گروه صنايع غذايی

عنوان برنامه مورد ارزشيابي : برنامه آموزش  كارشناسي علوم و صنايع غذايي

تاريخ شروع طرح : ارديبهشت ماه 1383

مدير گروه : دكتر فيروز عقابي

مسئول اجراي طرح : دكتر فيروز عقابي

مسئول هماهنگي تيم ارزشيابي گروه : خديجه رحماني

آدرس الکترونیکی گروه :

تعداد اعضاء هيأت علمي گروه: 11 نفر

مراكز آموزشي: دانشكده تغذيه و علوم صنايع غذايي

اعضاي تيم ارزشيابي گروه : ( به ترتيب حروف الفبا)

دكتر مهين آذر

مهندس اقدس تسليمي

خديجه رحماني

پروين زندي

مهندس سپيده سالك

مهندس كامران سپهري

مهندس گيتي ظهوريان

دكتر فيروز عقابي

مهندس ايرج گائيني

مهندس محمد امين محمدي فر

مهندس مرتضي مشايخ

دكتر هوشنگ نيكوپور

مهندس پريوش هراتيان

پیشرفت طرح

گام اول

معرفي ارزشيابي دروني

گام دوم

تشكيل كميته ارزشيابي

گام سوم

تدوين و تصريح اهداف

گام چهارم

تعيين حوزه ها و ملاك ها

گام پنجم

تعيين وضعيت مطلوب

گام ششم

تعيين روش هاي جمع آوري و ابزارها

گام هفتم

جمع آوري , تحليل و تفسير

گام هشتم

تهيه گزارش مقدماتي و بحث

گام نهم

گزارش نهايي و پيشنهادات

گام دهم

پیگیری

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.