شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - 
1 2 3
 
منو اصلی
ادارات تابعه
 
 

گروه علوم تغذيه

عنوان برنامه مورد ارزشيابي : برنامه آموزش كارشناسي علوم تغذيه ( انساني ، جامعه )

تاريخ شروع طرح : ارديبهشت  ماه 1383

مدير گروه : دكتر اعظم جهانگير تويسركاني

مسئول اجراي طرح : خديجه رحماني

مسئول هماهنگي تيم ارزشيابي گروه : خديجه رحماني

آدرس الکترونیکی گروه:

تعداد اعضاء هيأت علمي گروه: 29 نفر

مركز آموزشي :دانشكده تغذيه

اعضاي تيم ارزشيابي گروه : ( به ترتيب حروف الفبا)

آزاده امين پور

دكتر نسرين اميدوار

دكتر اعظم جهانگير تويسركاني

خديجه رحماني 

نوشين شهيدي

دكتر هادي طيبي

معصومه غفارپور

مريم قوام پور

زهرا كارگر نوين

ناصر كلانتري

ليدا نوايي

شيوا مهران

پیشرفت طرح

گام اول

معرفي ارزشيابي دروني

گام دوم

تشكيل كميته ارزشيابي

گام سوم

تدوين و تصريح اهداف

گام چهارم

تعيين حوزه ها و ملاك ها

گام پنجم

تعيين وضعيت مطلوب

گام ششم

تعيين روش هاي جمع آوري و ابزارها

گام هفتم

جمع آوري , تحليل و تفسير

گام هشتم

تهيه گزارش مقدماتي و بحث

گام نهم

گزارش نهايي و پيشنهادات

گام دهم

پیگیری

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.