يکشنبه ٢٢ تير ١٣٩٩ - 
1 2 3
 
منو اصلی
ادارات تابعه
 
 

گروه جراحی عمومی

عنوان برنامه مورد ارزشيابي : آموزش دستياران جراحی عمومی

تاريخ شروع طرح :  دی 86

مدیر گروه: دكتر ابوالفضل افشارفرد

مسئول اجراي طرح : دكتر ابولفضل افشارفرد - دکتر محمد مظفر

مسئول هماهنگي تيم ارزشيابي گروه : بنفشه ایمانیان

aafsharfard@gmail.com   :آدرس الکترونیکی گروه 

تعداد اعضاء هيأت علمي گروه:  28 نفر  

مراكز آموزشي: آيت اله طالقاني – شهداء تجريش – امام حسين (ع ) – لقمان حكيم – شهيد مدرس

اعضاي تيم ارزشيابي گروه : ( به ترتيب حروف الفبا)

دكتر ابوالفضل افشارفرد

دکتر فرزانه ابراهیمی فرد

دكتر حسن پیوندی

دكتر اسماعیل حاج نصراله

دكتر فرشته کمانی

دكتر محمد مظفر

دکتر آرش محمدی توفیق

 

پیشرفت طرح

گام اول

معرفي ارزشيابي دروني

گام دوم

تشكيل كميته ارزشيابي

گام سوم

تدوين و تصريح اهداف

گام چهارم

تعيين حوزه ها و ملاك ها

گام پنجم

تعيين وضعيت مطلوب

گام ششم

تعيين روش هاي جمع آوري و ابزارها

گام هفتم

جمع آوري , تحليل و تفسير

گام هشتم

تهيه گزارش مقدماتي و بحث

گام نهم

گزارش نهايي و پيشنهادات

گام دهم

پیگیری

 

 
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.