چهارشنبه ٠٥ آذر ١٣٩٩ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 
    دوره دكتراي مشترك

      به منظور توانمندي دانشگاههاي علوم پزشكي داخل كشور و برقراري ارتباط علمي موثر جهت بهره مندي ازتجربيات سايركشورهادررشته هايي كه دانشگاههاي علوم پزشكي داخل نياز دارند،دوره هاي دكتراي مشترك برنامه ريزي مي شوند.

5.1.   شرايط انعقاد قرار داد :

5.1.1. دانشگاهها ي داخل کشور مي توانند پس از اخذ مجوز از شوراي نظارت، ارزشيابي و گسترش دانشگاههاي علوم پزشکي با دانشگاهها و مراکز معتبر خارج مشارکت نمايند.

5.1.2. دانشگاهها و مراكز علمي خارجي طرف قرارداد بايستي معتبر و مورد تاييد وزارت متبوع باشند.

5.1.3. قرارداد تربيت دانشجو بر اساس فرم قراردادي كه از طريق وزارت متبوع اعلام مي گرددو همچنين توافق سه جانبه  دانشگاه داخل و خارج و مركز خدمات آموزشي  منعقد مي شود.

5.1.4. تربيت دانشجو در رشته هايي صورت مي گيرد كه در اولويت  دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي تربيت كننده داخل بوده ودر داخل کشور برگزار نمي گردد و يا ظرفيت  پذيرش دانشگاهها در رشته مذكور طي 5 سال آتي كمتر از نياز كشور باشد و اين امر به تاييد شوراي اجرائي بورس برسد.

5.1.5. دانشجويان دوره دکتراي مشترک بايستي حداقل 50% دوره را در داخل کشور بگذرانندو مدت حضور دانشجو در خارج با در نظر گرفتن طول دوره بورس هاي کوتاه مدت حداکثر دو سال خواهد بود.

    تبصره:در صورت دعوت از اساتيد خارجي ممکن است کل دوره در داخل کشور برگزار گردد.

5.1.6.جلسه دفاع از پايان نامه در دانشگاه مبداء برگزار ومدارك فراغت از تحصيل دانشجو توسط دانشگاه‌مبدا صادر ميگردد.

5.2.   شرایط تحصيل:

             5.2.1.داوطلبان متقاضي ورود به اين دوره بايستي داراي بورس بلند مدت تصويب شده در شوراي اجرائي بورس ( مطابق مقررات و قوانين موجود در آئين نامه اعطاي بورس خارج از کشور) باشند.

5.2.2.داوطلبان بايستي حد نصاب نمره زبان مورد نياز جهت بورس بلند مدت را كسب نمايند .

5.2.3.برنامه مرحله آموزشي وموضوعات برنامه درسي بايستي به تاييد مرکز خدمات آموزشي برسد.

 تبصره 1- در مرحله آموزشي در صورتي كه نياز به تدريس برخي از دروس توسط استادان خارجي وجود داشته باشد ، دانشگاه يا موسسه علمي معتبر خارجي بايستي امكان اعزام استاد مربوطه را به ايران فراهم نمايد. هزينه بليط واسكان استاد خارجي به عهده دانشگاه مبداء خواهد بود.            

             تبصره 2- مباحثي كه بعنوان پيش نيازمرحله پژوهشي محسوب ميگردند بايستي توسط دانشگاه يا موسسه  علمي معتبر خارجي در مرحله پژوهشي تدريس شوند.

5.2.4. پس از اتمام دوره آموزشي، امتحان جامع بر اساس مقررات وزارت متبوع برگزار شده و پذيرفته شدگان ميتوانند مرحله پژوهشي را آغاز نمايند.

5.2.5. پايان نامه دوره تحت نظر مشترك دو استاد راهنما (يك نفر از دانشگاه داخل و يك نفر از دانشگاه خارج) ارائه و انتخاب موضوع و نحوه انجام آن بر اساس موافقت طرفين صورت خواهد گرفت.

5.2.6. كليه مقالات مربوط به پايان نامه مي بايست با نام هر دو دانشگاه يا موسسه ايراني و خارجي، استادان راهنما و دانشجو به انتشار برسد.

5.2.7. كليه حقوق كسب شده ازطريق پايان نامه متعلق به طرفين مي باشد.

5.2.8. تامين هزينه هاي مراحل آموزشي و پژوهشي دوره دکترا با توافق دو دانشگاه  داخل و خارج و بر اساس قرارداد سه جانبه مي باشد.

5.2.9. دانشجو در مرحله پژوهشي ملزم به ارائه پذيرش حداقل يك مقاله از مجلات نمايه شده دربانكهاي اطلاعاتي معتبر جهت كسب مجوز دفاع از پايان نامه مي باشد.

5.3.    هزينه هاي دوره:

5.3.1.  به دانشجو بابت هر بار اعزام يك  بليط رفت وبرگشت به كشورموردنظر(جمعا دو نوبت ) تعلق ميگيرد.

 تبصره: در صورت ضرورت و با تاييد دانشگاه مبداء ،استفاده از بليط بيش از دو نوبت پس از موافقت شوراي اجرائي بورس نيز امکان پذير خواهد بود که در اين صورت هزينه مربوطه توسط دانشگاه مبداء تامين خواهد شد.             

5.3.2. مقرري دانشجو در زمان حضور در خارج از كشور به صورت ارزي و بر اساس آخرين مصوبه هيات محترم وزيران پرداخت مي گردد.

      تبصره:در صورتيكه بورسيه رابطه استخدامي داشته باشد حقوق و مزاياي وي در زمان حضور در خارج از  كشور  پس از كسر كسورات قانوني به حساب متمركز وزارت متبوع واريز مي گردد.

5.3.3. درصورتيكه بورسيه رابطه استخدامي داشته باشد در زمان حضور در ايران حقوق و مزايا به صورت ريالي به نامبرده پرداخت مي گردد و پرداخت ارز به وي ممنوع مي باشد .

5.3.4.استاد راهنماي داخل در طول انجام طرح و زمان دفاع از پايان نامه مي تواند يكبار از مزاياي بليط رفت و برگشت و هزينه هاي مربوطه بهره مند گردد.

5.3.5. هزينه پايان نامه ، كتاب، بيمه و درمان بر اساس بخشنامه ارزي وزارت متبوع( در خصوص دوره هاي دكتراي  مشترك ) قابل  پرداخت مي باشد.

5.3.6. نحوه اجرا و پرداخت هزينه هاي دوره دكتري مشترك بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه و مصوبات شوراي اجرايي بورس صورت خواهد گرفت.

 

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.