پنج شنبه ٢٦ تير ١٣٩٩ - 
1 2 3
 
منو اصلی
ادارات تابعه
 
 

گروه بيهوشي

اهداف آموزشي و پژوهشي برنامه دستياري گروه آموزشي بيهوشي و مراقبتهاي ويژه

 

 

عنوان برنامه مورد ارزشيابي : برنامه آموزش دستياران تخصصي بيهوشي

تاريخ شروع طرح : خرداد  82

مدير گروه : دكتر مهوش آگاه

مسئول اجراي طرح : دكتر مهوش آگاه

مسئول هماهنگي تيم ارزشيابي گروه : دكتر مهوش آگاه

تعداد اعضاء هيأت علمي گروه: 49  نفر

مراكز آموزشي: آيت اله طالقاني – شهداء تجريش – اختر – امام حسين (ع)‌- لبافي نژاد – شهيد مدرس – لقمان حكيم – كودكان مفيد – مسيح دانشوري 

اعضاي تيم ارزشيابي گروه : ( به ترتيب حروف الفبا)

دكتر مهوش آگاه

دكتر مرتضي جباري مقدم  

دکتر حسينعلی جلوه مقدم

دكتر محمد مهدي حيدري منفرد

دكتر بديع الزمان رادپي

دكتر فرهاد صفري

دكتر نورمحمد عارفيان

دكتر مريم قائد شرفي

دكتر مريم وثوقيان 

0پيشرفت طرح

گام اول

معرفي ارزشيابي دروني

گام دوم

تشكيل كميته ارزشيابي

گام سوم

تدوين و تصريح اهداف

گام چهارم

تعيين حوزه ها و ملاك ها

گام پنجم

تعيين وضعيت مطلوب

گام ششم

تعيين روش هاي جمع آوري و ابزارها

گام هفتم

جمع آوري , تحليل و تفسير

گام هشتم

تهيه گزارش مقدماتي و بحث

گام نهم

گزارش نهايي و پيشنهادات

گام دهم

پیگیری

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.