شنبه ١٥ آذر ١٣٩٩ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 

 ارزشيابي دروني و بیرونی  

 

اهميت موضوعاتي مانند كيفيت، ارزشيابي و تضمين كيفيت در فرايند اصلاح  نظام هاي  آموزش عالي و ايجاد ارتباط نزديك با دست آوردهاي جديد علم، فرهنگ و اقتصاد توسط همگان درك شده و اغلب مورد تأييد قرارگرفته است. ايجاد يك نظام ارزشيابي كيفيت آموزش ، ابزاري براي دانشگاه فراهم مي سازد تا به وسيله آن  فعاليت هاي خود را مورد بازنگري قرار داده ، نقاط قوت و ضعف خود را معين كند و گزينه هاي مناسب را براي اصلاح خود انتخاب نمايند. ارزشيابي عبارت است از روش سيستماتيك جمع آوري داده ها ، تجزيه و تحليل و بكارگيري اطلاعات كه منجر به  قضاوت ها و يا توصيه هاي ناظر به كيفيت مي شود . يكي از لوازم هر تغييري، شناسايي وضعيت موجود مي باشد كه خود نياز به ارزشيابي دقيق و سيستماتيك دارد. ولي نكته اي كه بايد به آن اشاره نمود اين است كه انتخاب عمدي يك ديدگاه اختصاصي از كيفيت، پيامدهايي براي روشي كه در ارزشيابي كيفيت به كار برده مي شود دارد و با توجه به اهميت آموزش پزشكي و حساسيت نقش پزشكان و فارغ التحصيلان در تأمين سلامت افراد جامعه، كيفيت آموزش پزشكي نيز از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. به همين دليل عده اي معتقدند بايد يك حداقل براي اين كيفيت تعريف نمود كه اين تعريف ناظر بر مفهوم كيفيت به عنوان آستانه است. اما با توجه به نبود استانداردهاي از پيش تعيين شده در شرايط كنوني مي توان با تعريف كيفيت به عنوان تناسب با اهداف به ارزشيابي برنامه هاي آموزشي براساس اهداف آنها پرداخت.  الگوها و روش هاي ارزشيابي متنوع بوده و در حيطه ها و شرايط متفاوت شكل گرفته اند.وقتي كه ارزشيابي توسط افراد درون سيستم صورت گيرد يعني كاركنان يك واحد به شكلي عملي و سيستماتيك به ارزشيابي بپردازند ارزشيابي دروني كه گام نخست اين فرايند است شكل مي گيرد. منظور نهايي خود ارزشيابي تشويق تمامي اعضاي يك واحد مي باشد كه اينطور بيانديشند كه هر يك از آنان در قبال كيفيت و موارد ارتقاء مطرح شده، مسئول هستند. اما ارزشيابي دروني امري توصيفي و تحليلي است به اين معنا كه وضعيت موجود را توصيف نموده و نقاط قوت و ضعف واحدهاي آموزشي را بررسي و توصيه هايي در جهت بهبود كيفيت ارائه مي دهد. 

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.