شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - 
1 2 3
 
منو اصلی
ادارات تابعه
 
 

 

گروه جراحي اطفال                 اهداف برنامه آموزش دستيار فوق تخصص جراحي اطفال

 

عنوان برنامه مورد ارزشيابی : آموزش دستياران فوق تخصص جراحي اطفال

تاريخ شروع طرح : ارديبهشت 82

مدير گروه : دكتر منوچهر امير فيض

مسئول اجراي طرح : دكتر منوچهر امير فيض

مسئول هماهنگي تيم ارشيابي گروه : دكتر عليرضا مير شميراني  

آدرس الکترونيکی گروه :  mofidpedsurgery@yahoo.com

تعداد اعضاء هيأت علمي گروه: 7 نفر

مركز آموزشي: كودكان مفيد

اعضاي تيم ارزشيابي گروه : ( به ترتيب حروف الفبا)

دكتر منوچهر امير فيض  

دکتر ناصر صادقيان

دكتر جعفر كورانلو

دكتر عليرضا ميرشميراني                               

                                               

 

                                                

 

 

 

 

پیشرفت طرح

 

گام اول

معرفي ارزشيابي دروني

گام دوم

تشكيل كميته ارزشيابي

گام سوم

تدوين و تصريح اهداف

گام چهارم

تعيين حوزه ها و ملاك ها

گام پنجم

تعيين وضعيت مطلوب

گام ششم

تعيين روش هاي جمع آوري و ابزارها

گام هفتم

جمع آوري , تحليل و تفسير

گام هشتم

تهيه گزارش مقدماتي و بحث

گام نهم

گزارش نهايي و پيشنهادات

گام دهم

پیگیری

 

 

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.