سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 
 

معاونت آموزشی

    رئیس حسابداری: آقای علیرضا زارع

    رئیس واحد: دکتر صفوی نائینی

    شماره های تماس: امور مالی2305 و 88-22439887

 

معاونت آموزشی

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

-

مورد نیاز

-

بستر ارتباطی

lan

شبکه داخلی

دارد

رابط مالی

آقای علیرضا زارع

رابط انفورماتیک

 

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

 

آموزش پرسنل

 

تاریخ بازدید

 

بازدید کننده

 

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 

 

معاونت پژوهشی

    رئیس حسابداری: خانم مرجان کامیاب

    رئیس واحد: دکتر محمد رحمتی رودسری

    شماره های تماس:  2427-2404 و 22439780-1

 

معاونت پژوهشی

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

-

مورد نیاز

-

بستر ارتباطی

lan

شبکه داخلی

دارد

رابط مالی

خانم مرجان کامیاب

رابط انفورماتیک

 

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

 

آموزش پرسنل

3/4/88

تاریخ بازدید

1/6/88

بازدید کننده

خانم مهندس کرمی زنده دل

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

دارد

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

خانم مهندس کرمی زنده دل

تاریخ بازدید

3/8/88

تاریخ شروع

 

 

 

 

  معاونت غذا دارو 

    رئیس حسابداری: خانم مهین احمدوند

    رئیس واحد: دکتر جمشید سلام زاده

    شماره های تماس: 88662336 و  35-88662334

 

معاونت غذا دارو

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

-

مورد نیاز

-

بستر ارتباطی

128k

شبکه داخلی

دارد

رابط مالی

خانم مهین احمدوند

رابط انفورماتیک

 

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

دارد

آموزش پرسنل

3/4/88

تاریخ بازدید

8/6/88

بازدید کننده

 

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور     (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 

  معاونت دانشجویی 

    رئیس حسابداری: خانم عقیله زعیر

    رئیس واحد: دکتر محمد رئیس زاده

    شماره های تماس: 2273 و  34-22439833

 

معاونت دانشجویی

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

-

مورد نیاز

-

بستر ارتباطی

lan

شبکه داخلی

دارد

رابط مالی

خانم عقیله زعیر

رابط انفورماتیک

 

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

دارد

آموزش پرسنل

3/4/88

تاریخ بازدید

1/6/88

بازدید کننده

خانم مهندس کرمی زنده دل

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور     (APS)

Antivirus

دارد

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

خانم مهندس کرمی زنده دل

تاریخ بازدید

3/8/88

تاریخ شروع

 

 

 معاونت بهداشت

    رئیس حسابداری: آقای حمید نژاد حسین

    رئیس واحد: دکتر علی رمضانخانی

    شماره های تماس: 88417234- 88419393

 

معاونت بهداشت

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

-

مورد نیاز

-

بستر ارتباطی

2048k

شبکه داخلی

دارد

رابط مالی

آقای حسین حمید نژاد

رابط انفورماتیک

 

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

دارد

آموزش پرسنل

3/4/88

تاریخ بازدید

4/6/88

بازدید کننده

خانم مهندس کرمی زنده دل

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 

 معاونت درمان

    رئیس حسابداری: آقای حمید نژاد حسین

    رئیس واحد: دکتر رضوی

    شماره های تماس: 8841723488419393

معاونتدرمان

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

-

مورد نیاز

-

بستر ارتباطی

lan

شبکه داخلی

دارد

رابط مالی

آقای حسین حمید نژاد

رابط انفورماتیک

 

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

دارد

آموزش پرسنل

3/4/88

تاریخ بازدید

4/6/88

بازدید کننده

خانم مهندس کرمی زنده دل

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور      (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 

  مدیریت خدمات و پشتیبانی 

    رئیس حسابداری: آقای اصغر محنتگر

    رئیس واحد:  آقای عباسیان

    شماره های تماس: 2285

مدیریت خدمات و پشتیبانی

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

-

مورد نیاز

-

بستر ارتباطی

lan

شبکه داخلی

دارد

رابط مالی

آقای اصغر محنتگر

رابط انفورماتیک

 

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

 

آموزش پرسنل

 

تاریخ بازدید

 

بازدید کننده

 

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 
 
 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.