سه شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٠ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > واحدهای تحت پوشش > مراکز بهداشتی، درمانی و بیمارستان ها 
 
 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی طالقانی

    رئیس حسابداری: آقای غلام حسین رشیدی

    رئیس واحد: دکتر عباس حاج فتحعلی

    شماره های تماس: 22432584 و 22432580

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی طالقانی

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

7

مورد نیاز

3

بستر ارتباطی

فیبر

شبکه داخلی

دارد

رابط مالی

 آقای غلام حسین رشیدی

رابط انفورماتیک

کتایون انصاری

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

 

آموزش پرسنل

26/3/88

تاریخ بازدید

 

بازدید کننده

 

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

دارد

Backup

 

IP

192.168.50.5

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

خانم مهندس قره داغی   

تاریخ بازدید

4/8/88

تاریخ شروع

 

 

 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین (ع)

    رئیس حسابداری: آقای مرتضی اسماعیلی

    رئیس واحد: دکتر سید محمد آقاجانی

    شماره های تماس: 77551026 و 60-77556069

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین (ع)

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

15

مورد نیاز

-

بستر ارتباطی

1mbs

شبکه داخلی

دارد

رابط مالی

آقای مرتضی اسماعیلی

رابط انفورماتیک

آقای محسن کیاندوست

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

دارد

آموزش پرسنل

26/3/88

تاریخ بازدید

31/5/88

بازدید کننده

خانم مهندس کرمی   

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

دارد

Backup

 

IP

192.168.50.200

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

خانم مهندس قره داغی   

تاریخ بازدید

3/8/88

تاریخ شروع

 

 

 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهداء تجریش

    رئیس حسابداری: آقای فرهاد مشفق

    رئیس واحد: دکتر محمرضا کلانتر معتمدی

    شماره های تماس: 22709879 و 22719013

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهداء تجریش

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

5

مورد نیاز

6

بستر ارتباطی

1mbs

شبکه داخلی

دارد

رابط مالی

آقای فرهاد مشفق

رابط انفورماتیک

آقای اسماعیلی

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

دارد

آموزش پرسنل

26/3/88

تاریخ بازدید

27/5/88

بازدید کننده

خانم مهندس قره داغی   خانم مهندس کرمی زنده دل

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

دارد

Backup

 

IP

192.168.10.153

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

خانم مهندس قره داغی   خانم مهندس کرمی زنده دل

تاریخ بازدید

2/8/88

تاریخ شروع

 

 

 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس

    رئیس حسابداری: خانم الهام صادقی

    رئیس واحد: دکتر سید احمد تارا

    شماره های تماس: 22361510 و22074100

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

5

مورد نیاز

3

بستر ارتباطی

1mbs

شبکه داخلی

دارد

رابط مالی

خانم الهام صادقی

رابط انفورماتیک

آقای ابوذر رشیدی نصب

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

دارد

آموزش پرسنل

26/3/88

تاریخ بازدید

28/5/88

بازدید کننده

خانم مهندس قره داغی   خانم مهندس کرمی زنده دل

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

دارد

Backup

دارد

IP

192.168.100.14

تاریخ آموزش

16/8/88

بازدید کننده

خانم مهندس قره داغی   آقای مهندس یگانه

تاریخ بازدید

هفتگی

تاریخ شروع

16/8/88

 

 

  مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید 

    رئیس حسابداری: خانم سپه داری

    رئیس واحد: دکتر جواد غروبی

    شماره های تماس: 22259032 و 2227030

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

4

مورد نیاز

3

بستر ارتباطی

2mbs

شبکه داخلی

دارد

رابط مالی

 سپه داری

رابط انفورماتیک

آقای محمدصادق آهنگری

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

دارد

آموزش پرسنل

26/3/88

تاریخ بازدید

27/5/88

بازدید کننده

خانم مهندس قره داغی   خانم مهندس کرمی زنده دل

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 

 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی مسیح دانشوری

    رئیس حسابداری: آقای روزبهانی

    رئیس واحد: دکتر علی اکبر ولایتی

    شماره های تماس: 20109955-20109680

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی مسیح دانشوری

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

4

مورد نیاز

8

بستر ارتباطی

 

شبکه داخلی

 

رابط مالی

ایمانه جباری

رابط انفورماتیک

آقای محمدصادق آهنگری

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

دارد

آموزش پرسنل

26/3/88

تاریخ بازدید

27/5/88

بازدید کننده

خانم مهندس قره داغی   خانم مهندس کرمی زنده دل

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 

 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی لقمان حکیم

    رئیس حسابداری: آقای منصور مهاجر

    رئیس واحد: دکتر امیدوار رضائی

    شماره های تماس: 55417111 و 55414322

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی لقمان حکیم

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

9

مورد نیاز

-

بستر ارتباطی

512k

شبکه داخلی

 

رابط مالی

آقای منصور مهاجر

رابط انفورماتیک

خانم مریم السادات خدامی

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

دارد

آموزش پرسنل

26/3/88

تاریخ بازدید

7/6/88

بازدید کننده

خانم مهندس قره داغی   خانم مهندس کرمی زنده دل

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 

 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی مهدیه

    رئیس حسابداری: خانم پروانه کوشا

    رئیس واحد: دکتر مهرداد ایزدی

    شماره های تماس: 55062655 و 5066277

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی مهدیه

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

-

مورد نیاز

-

بستر ارتباطی

128k

شبکه داخلی

 

رابط مالی

خانم  پروانه کوشا

رابط انفورماتیک

خانم الهام صالحیان

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

دارد

آموزش پرسنل

26/3/88

تاریخ بازدید

7/6/88

بازدید کننده

خانم مهندس قره داغی   

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 

 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی اختر

    رئیس حسابداری: آقای کامران خو

    رئیس واحد: دکتر سیدمهدی حسینی خامنه

    شماره های تماس: 22603174- 22601967

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی اختر

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

4

مورد نیاز

6

بستر ارتباطی

512k

شبکه داخلی

مشکل دارند

رابط مالی

آقای کامران خو

رابط انفورماتیک

آقای فرید فریدون فر

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

دارد

آموزش پرسنل

31-27/3/88و2/4/88

تاریخ بازدید

26/5/88

بازدید کننده

خانم مهندس قره داغی   خانم مهندس کرمی زنده دل

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 

 

 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 15 خرداد

    رئیس حسابداری: آقای بلکه جانی

    رئیس واحد: دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

    شماره های تماس: 88901106 و 88901107

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 15 خرداد

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

4

مورد نیاز

6

بستر ارتباطی

-

شبکه داخلی

دارند

رابط مالی

 بلکه جانی

رابط انفورماتیک

آقای مرتضی کریمی

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

دارد

آموزش پرسنل

26/3/88

تاریخ بازدید

2/6/88

بازدید کننده

خانم مهندس کرمی زنده دل

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 

 بیمارستان اشرفی اصفهانی

    رئیس حسابداری: آقای جابر انور

    رئیس واحد: دکتر ابوالقاسم افخمی اردکانی

    شماره های تماس: 55627067- 55633675

 

بیمارستان اشرفی اصفهانی

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

3

مورد نیاز

5

بستر ارتباطی

1mbs

شبکه داخلی

ندارد

رابط مالی

آقای جابر انور

رابط انفورماتیک

خانم منیژه شکارچی

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

دارد

آموزش پرسنل

27/3/88

تاریخ بازدید

7/6/88

بازدید کننده

خانم مهندس قره داغی   خانم مهندس کرمی زنده دل

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 

 بیمارستان طرفه

    رئیس حسابداری: آقای سید حسین عباسی

    رئیس واحد: دکتر محمد فقیهی

    شماره های تماس: 77532193 و  222230370-77531100

 

بیمارستان طرفه

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

4

مورد نیاز

3

بستر ارتباطی

-

شبکه داخلی

دارد

رابط مالی

آقای سید حسین عباسی

رابط انفورماتیک

خانم فاطمه حمیدی

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

دارد

آموزش پرسنل

2/4/88و27/3/88

تاریخ بازدید

8/6/88

بازدید کننده

خانم مهندس قره داغی   

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 

 بیمارستان مفتح ورامین

    رئیس حسابداری: آقای رضا عباسی

    رئیس واحد: دکتر سید محمد طباطبائی

    شماره های تماس: 6-02914223011

 

بیمارستان مفتح ورامین

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

2

مورد نیاز

6

بستر ارتباطی

-

شبکه داخلی

-

رابط مالی

آقای  رضا عباسی

رابط انفورماتیک

آقای پورسیف اللهی

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

 

آموزش پرسنل

 

تاریخ بازدید

 

بازدید کننده

 

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 

 بیمارستان سوم شعبان دماوند

    رئیس حسابداری: آقای محمد رضا عشوری لالیمی

    رئیس واحد: دکتر سعید نصیری

    شماره های تماس: 02215239782- 02215239786

 

بیمارستان سوم شعبان دماوند

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

2

مورد نیاز

9

بستر ارتباطی

-

شبکه داخلی

-

رابط مالی

آقای محمد رضا عشوری لالیمی

رابط انفورماتیک

آقای مهدی قلی بیگی

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

 

آموزش پرسنل

27/3/88

تاریخ بازدید

 

بازدید کننده

 

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 

  بیمارستان زعیم پاکدشت 

    رئیس حسابداری: آقای لاروئی

    رئیس واحد: دکتر قدرت الله معقول

    شماره های تماس: 02923472447- 02923472447

 

بیمارستان زعیم پاکدشت

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

2

مورد نیاز

5

بستر ارتباطی

-

شبکه داخلی

-

رابط مالی

 لاروئی

رابط انفورماتیک

آقای محمد باقری

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

 

آموزش پرسنل

27/3/88

تاریخ بازدید

 

بازدید کننده

 

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 

 بیمارستان امام خمینی فیروزکوه

    رئیس حسابداری: آقای یونس غلامپور

    رئیس واحد: دکترسید مرتضی ملا جعفری

    شماره های تماس: 02216229240- 02216229240

بیمارستان امام خمینی فیروزکوه

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

-

مورد نیاز

10

بستر ارتباطی

-

شبکه داخلی

-

رابط مالی

آقای یونس غلامپور

رابط انفورماتیک

آقای علیرضا جمشیدی

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

 

آموزش پرسنل

2/4/88

تاریخ بازدید

 

بازدید کننده

 

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.