شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > آیین نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها > زمینه ها و موضوعات پیشنهاد 
 
 

زمینه ها و موضوعات پیشنهاد :

منظور از پیشنهاد در این آئین نامه عبارتست از ارائه هر نوع نظر ، اندیشه ، ویا راهکاری که بمنظور بهبود فعالیت ها وفرآیندهای جاری سازمان ، اصلاح و برطرف نمودن مسائل  ومشکلات و ارتقای کمی وکیفی در وضعیت موجود و در راستای تعالی سازمان مطرح می گردد .

کارکنان دانشگاه با توجه به زمینه های ذیل می توانند پیشنهادهای خود را به دبیر خانه کمیته تحویل نمایند :

1 - افزایش کیفیت وکمیت خدمات وفعالیت های  دانشگاه در زمینه های (بهداشتی، درمانی ، پژوهشی ، پشتیبانی ، دانشجوئی ، فرهنگی و....)
2 - صرفه جویی در منابع و کاهش هزینه ها بدون کاهش در کیفیت خدمات .
3 – سرعت بخشیدن به عملیات وخدمات ارائه شده در دانشگاه .
4- اصلاح وبهبود فرایندهای اجرائی وپیشگیری از کارهای موازی ودوباره کاری .
5- ایجاد برنامه های تازه و ابتکاری در زمینه فعالیتهای سازمان .
6 - اصلاح وبهبود مقررات ودستور العمل های کاری، ساختار سازمانی،وارتباطات بین بخشی در دانشگاه .
7 - ابداع روشهای تازه در ارائه خدمت جهت افزایش رضایتمندی ارباب رجوع .
8 - جلب حمایت وپشتیبانی مردمی جهت تقویت ارائه خدمات وفعالیت های دانشگاه .
9 - ارتقا وبهبود مناسبات وپیوندهای دانشگاه با دیگر نهادها وسازمانهای اجرایی خصوصی وعمومی .
10 -  بسط روابط انسانی مطلوب درمیان کارکنان ، دلپذیرتر کردن و بهسازی محیط کار .
11 - بهبود امور رفاهی وافزایش رضایت وانگیزه در کارکنان بدون تحمیل هزینه های اضافی .

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.