شنبه ٠٩ مرداد ١٤٠٠ - 
1 2 2
 
منو اصلی
 
 
 

معرفی امور دانشجویی

    امور دانشجويي دانشكده در راستاي اهداف معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه در حيطه هاي وام (ضروري، تحصيلي و مسكن، وديعه مسكن، خريد كالا، بنيادعلوي و وام شهريه)، اعلام ميزان بدهي فارغ التحصيلان، كار دانشجويي، بن كتاب، بيمه حوادث و لوازم كمك آموزشي (از قبيل ماشين حساب و ...) فعاليت مي نمايد.

وظايف

1-  پرداخت وام ها

         الف پرداخت وام تحصيلي و مسكن

          ب- پرداخت وام ضروري (عادي، دوبرابر، سه برابر،حج)

          ج - پرداخت وديعه مسكن

         د پرداخت كمك خاص

         ه‌- پرداخت وام خريد كالا

         و- وام بنياد علوي

         ز- وام شهريه (دانشجويان پرديس خودگردان و دوره شبانه)

2-  انجام امور فارغ تحصيلي و تسويه حساب

3- كار دانشجويي

4-  بن كتاب

5-  بیمه حوادث

6-  هسته مشاوره

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی شهید بهشتی
دانشکده بهداشت و ایمنی

آدرس:تهران-بزرگراه شهید چمران-  ميدان شهيد شهرياري -بلوار دانشجو 
تلفن :1- 22432040- 021

پست الکترونیک ::Sphs@sbmu.ac.ir
 کد پستی 9411-198396

phs_sbmuniversity@