شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > امور آموزشی > آدرس پست الکترونیکی اساتید 
 
 

آدرس پست الکترونیک اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانخبشی

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

آدرس اینترنتی

1.    

فرشاداخوتیان

فیزیوتراپی

okhovatian@sbmu.ac.ir

2.    

محمد آقازاده امیری

اپتومتری

Mohamad_aghazadeh@sbmu.ac.ir

3.    

صدیقه السادات نعیمی

فیزیوتراپی

naimi_se@sbmu.ac.ir

4.    

سیدمجیدحسینی

فیزیوتراپی

Majid_hoseini@sbmu.ac.ir

5.    

بهرام خسروی

اپتومتری

bkhosravi@sbmu.ac.ir

6.    

اصغررضاسلطانی

فیزیوتراپی

a_rezasoltani@sbmu.ac.ir

7.    

مهدی رضایی

ارتز و پروتز

Rezaee_to@yahoo.com

8.    

محمد محسن  روستایی

فیزیوتراپی

roosta@sbmu.ac.ir

9.    

عباس رحیمی

فیزیوتراپی

a_rahimi@sbmu.ac.ir

10.  

محمدقاسمی برومند

اپتومتری

ghassemi@sbmu.ac.ir

11.   

علی محمدزاده

گفتاردرمانی

amzadeh@sbmu.ac.ir

12.  

خسرو خادمی کلانتری

فیزیوتراپی

k_khademi@sbmu.ac.ir

13.  

نوید میرزاخانی

کاردرمانی

mirzakhani@sbmu.ac.ir

14.  

علی اصغرجامه بزرگی

کاردرمانی

a_jamebozorgi@sbmu.ac.ir

15.  

مینو کلانتری

کاردرمانی

kalantari@sbmu.ac.ir

16.  

سیدمهدی طباطبایی

علوم پایه

M_tabatabaei@sbmu.ac.ir

17.  

علیرضا اکبرزاده باغبان

علوم پایه

akbarzad@sbmu.ac.ir

18.  

ژاندارک اقلیدی

کاردرمانی

eghlidi@sbmu.ac.ir

19.  

مینو خلخالی زاویه

فیزیوتراپی

khalkhalim@sbmu.ac.ir

20.  

لیلا جلیلوند

شنوایی شناسی

LJalilvand@sbmu.ac.ir

21.  

پروین دیباج نیا

تحقیقات توانبخشی

pdibajnia@sbmu.ac.ir

22.  

فریده دهقان منشادی

فیزیوتراپی

manshadi@sbmu.ac.ir

23.  

هما زرینکوب

شنوایی شناسی

zarinkob@sbmu.ac.ir

24.  

سعیدرحمنی

اپتومتری

medicalopto@yahoo.com

25.  

مرضیه شریفیان البرزی

شنوایی شناسی

msharifian@sbmu.ac.ir

26.  

مهری قاسمی کنجانی

فیزیوتراپی

mehri_ghasemi@sbmu.ac.ir

27.  

هاله کنگری

اپتومتری

hkangari@sbmu.ac.ir

28.  

منیره متقی

علوم پایه

motaqhey@sbmu.ac.ir

29.  

احمدرضاناظری

شنوایی شناسی

a_nazeri@sbmu.ac.ir

30.  

مهدی رضایی(کاردرمانی)

کاردرمانی

Arezaee2003@yahoo.com

31.  

محمدابراهیم مهدوی زفرقندی

شنوایی شناسی

mahdavime@sbmu.ac.ir

32.  

مجید اشرفی

شنوایی شناسی

M_ashrafi@sbmu.ac.ir

33.  

سکینه خاتون حاجی سیاح

علوم پایه

sayyah@sbmu.ac.ir

34.  

مژده صفوی نائینی

شنوایی شناسی

mojdehsafavi@yahoo.com

35.  

فرج تابعی

علوم پایه

tabeiefar@gmail.com

36.  

لیلاسیمرغ

فیزیوتراپی

Simorghl@sbmu.ac.ir

 
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران-میدان امام حسین(ع)-خیابان دماوند(تهران نو)-روبروی بیمارستان بوعلی- دانشکده علوم توانبخشی www.rehab.sbmu.ac.ir      77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.