جمعه ٠٨ اسفند ١٣٩٩ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > کلینیک ها > ABR 
 
 

 

کلینک ABR 

پاسخ شنیداری ساقه مغز-(Auditory Brainstem Response (ABR

ABR         رايج ترين آزمون الكتروفيزيولوژيك است. آزمون ABRسيگنال الكتريكي ثبت شده از ساقه مغز است كه به وسيله محرك صوتي برانگيخته مي شود و به صورت 7 سري موج مثبت ثبت مي شود كه حدود 10 ميلي ثانيه طول مي كشد. در واقع ABR  روشي است براي بررسي عملكرد دو گوش،اعصاب شنوايي و سيستم شنوايي مركزي تا ساقه مغز مي باشد.

      اولين موجABR حدود 5/1تا 2ميلي ثانيه بعد از اولين تحريك ظاهر مي شود. موج7 واضح ترين موج است و بيشترين ارتباط را با آستانه شنوايي دارد.

امواجولتاژ پايين (كمتر از 1 ميكرو ولت) دارند،بنا براين عوامل بسياري مانند حركات ماهيچه اي و.... در ثبت پاسخ تاثيرمي گذارند به همين دليل براي ثبت امواج ،تقويت،فيلتراسيون و ميانگين گيري انجام مي شود.

       مناسب ترين محرك براي ثبت امواجABR كليك است اما در مواردي كه بخواهيم پاسخ فركانس خاص را ثبت كنيم لازم است از محرك تون برست استفاده كنيم.

     آزمونABR توسط اديولوژيست انجام مي شود. براي ثبت امواج، الكترودهايي را در ناحيه رستنگاه مو(VERTEX)،نرمه گوش يا زائده ماستوييد همان طرف،نرمه گوش يا زائده ماستوييد طرف مقابل مي چسبانند. محرك صوتي از طريق هدفون وارد گوش مي شود و سپس الكترود هاي متصل به سر پاسخ الكتريكي را دريافت مي كنند. انجام ABR براي بيمار ناراحت كننده و دردناك نيست اما بهتر است بيمار هنگام آزمايش بخوابد. انجام آزمون ممكن است تا يك ساعت هم طول بكشد.

كاربرد باليني ABR

در برآورد حساسيت شنوايي،ارزيابي عصب شنوايي و ارزيابي شنوايي نوزادان،كوكاني كه تاخير رشد دارند، كودكان يا بزرگسالان چند معلوليتي، افراد مبتلا به اتيسم، افراد متمارض كاربرد دارد.

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir