چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > کلینیک ها > عدسی های تماسی و میدان بینایی 
 
 

 

 کلینیک عدسی های تماسی ومیدان بینایی

پريمتري :

 وسيله اي كامپيوتري براي بررسي ميدان بينايي چشمهاست.

     كاربرد پريمتري در آب سياه، بيماريهاي عصب بينايي و صدمات راههاي بينايي بر اثر بيماريهاي مغزي است. با اين وسيله مي توان 10، 20 و 30 درجه ميدان بينايي را بروش آستانه بررسي نمود و داراي تكنيكهاي مختلفي براي تجزيه و تحليل ميدان بينايي است. 

     ميدان بينائي محدوده اي از فضا مي باشد كه با نگاه ثابت چشم در يك جهت، براي شخص قابل رويت است.

      در دانشکده علوم توانبخشی با بهره گيري از سيستم هاي پريمتري هامفري امكان انجام آزمون‌هاي مختلف ميدان بينايي ميسر مي شود.

    كاربرد اصلي اين تست براي تشخيص و پي گيري گلوكوم(آب سياه) است. همچنين در تشخيص انواع بيماري هاي اعصاب چشم و راه هاي بينائي در مغز كمك كننده مي باشد.

 
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir