چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > درباره ما > تاریخچه 
 
 

تاريخچه دانشكده توانبخشي

 

 دانشكده علوم توانبخشي فعاليت خود را درسال 1353 با عنوان انستيتو اپتومتري وابسته به دانشگاه ملي سابق آغاز نمود و تا سالهاي قبل از انقلاب  تنها گروه آموزشي موجود در آن رشته  اپتومتري بوده است بعد از پيروزي انقلاب اسلامي باتكميل ساختمان جديد الاحداث آموزشي اپتومتري بهمراه درمانگاههاي وابسته به كار خود ادامه داد.

  در سال  1365 انستيتو اپتومتري به دانشكده پيراپزشكي اين دانشگاه الحاق گرديد و به تدريج گروه هاي آموزشي رشته هاي توانبخشي ديگري شامل : اديولژي ،كاردرماني وفيزيوتراپي نيز به گروه اپتومتري پيوستند.

  تا مهر ماه سال 1373 گروههاي فوق تحت مديريت دانشكده پيراپزشكي درساختمان شماره (2)دانشكده مذكور مستقر و فعاليت مي نمودند. درتاريخ  19/8/69  شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور با تأسيس دانشكده  علوم توانبخشي در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي موافقت اصولي نمود.ولي فعاليت اين رشته ها كما في السابق  ادامه يافت .

  مشكلات ومسائل آموزشي ودرماني اين رشته ها ضرورت يك بازنگري درمديريت وايجاد يك دانشكده منسجم را بيش از پيش نمايان مي ساخت تا بالاخره در تاريخ 16/6/73 با تصويب هيئت رئيسه دانشگاه افتتاح دانشكده علوم توانبخشي با مديريت مستقل به وقوع پيوست. از آن پس تغييرات اساسي در فضاي فيزيكي ، با تجهيزات وتمهيدات لازم  (ايجاد كتابخانه وكتاب، امكانات سمعي و بصري ، آزمايشگاهها ،ايجادسلف سرويس ) جهت تأمين هيئت علمي وپرسنل اداري ومالي دانشكده بعمل آمد.برنامه ريزي به منظور امور آموزشي دانشكده انجام ودر پايان اسفند 73 كليه امور آموزشي به دانشكده منتقل وبطور مستقل در دانشكده شروع گرديد.


 در طول اين مدت اقدامات قانوني جهت اخذموافقت قطعي تأسيس دانشكده از شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به  عمل آمد و درحال حاضر كليه  امور دانشكده علوم توانبخشي اعم از آموزشي ، پژوهشي ، دانشجويي، اداري ومالي بطور مستقل درجريان مي باشد.

سال بهره برداری اولیه: 1353   مساحت زمین:  7567 مترمربع مساحت زیر بنا:4000متر مربع
نوع مالکیت ساختمان: دولتی وابسته به وزارت بهداشت، ملکی

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir