چهارشنبه ٠١ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > بینایی سنجی > کتب منتشر شده 
 
 

 

 
 
 

کتب تألیفی/ترجمه گروه بینایی سنجی

 

 
 

عوارض ناشی از کار با رایانه  

دکتر محمد قاسمی برومند - محسن اخگری- مونا آیت اللهی

 انتشارات تیمورزاده      66591515         سال 1389        2950 تومان

  

 

 

 

راهنمای مراقبت های بهداشتی - درمانی برای جانبازان مبتلا به نابینایی یک چشم

ومراقبین بهداشتی آنها

دکتر محمد قاسمی برومند

دکتر حسن قاسمی

محمد رضا نظری

سعید رحمتی

 انتشارات پژوهشکده مهندسی وعلوم پزشکی جانبازان  

 

 

مبانی طب سنتی وعصر اسلامی

دکتر محمد قاسمی برومند - دکتر سید علی علوی نبا ابرقویی

انتشارات  تیمورزاده - سال 87- 8950 تومان

      

عوارض ناشی از کار با کامپیوتر

دکتر محمد قاسمی برومند - محسن اخگری

انتشارات تیمورزاده              66909192- سال 87

      

مبانی میدان بینایی

دکتر محمد قاسمی برومند - محسن اخگری

انتشارات تیمورزاده      88809090- سال 1385- 3950 تومان

 

      

راهنمای تجویز وسایل کمک بینایی برای افراد کم بینا

دکتر محمد قاسمی برومند - محسن اخگری

انتشارات حیان        66594600 - سال 1386 - 1390 تومان

      

کار و چشم

دکتر محمد قاسمی برومند - محسن اخگری

انتشارات تیمورزاده      88809090- سال     1386- 3950    تومان

    

ژنتتک چشم

دکتر محمد قاسمی برومند - محمد رضا نظری- حمید رضا پورمقدم آستانه

انتشارات تیمورزاده      88809090- سال     1380-     1850     تومان

      

 

روشهای تشخیصی استرابیسم و آمبلیوپی

 

دکتر محمد قاسمی برومند - دکتر محمد آقازاده امیری

انتشارات تیمورزاده      88809090- سال     1381-     1300     تومان

 

      

 

 

راهنمای بینایی درمانی

 

دکتر محمد قاسمی برومند - دکتر محمد آقازاده امیری - احمد علی فردوسی

انتشارات تیمورزاده      88809090- سال     1382-     2450     تومان

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir