پنج شنبه ٢٧ تير ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 
 

 

 

همکاران گروه شنوایی شناسی 

 

اعضای هیئت علمی ( به ترتیب حروف الفبا)

   

   اعضای کادر آموزشی( به ترتیب حروف الفبا)

 

  • شیدا امینیان. کارشناس شنوایی شناسی aminian.sheida@gmail.com.

  • فرناز فتح اله زاده: کارشناس ارشد شنوایی شناسی. شناسیfathollahzadeh@sbmu.ac.ir

  • سيد شفيع خودآموز : کارشناس شنوایی شناسی.

  • داود رستميان: کارشناس ارشد شنوایی شناسی. شناسیdavoud.rostamian@gmail.com

  •  سمانه محمدزاده مستان آباد : کارشناس شنوایی شناسی. 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران-میدان امام حسین(ع)-خیابان دماوند(تهران نو)-روبروی بیمارستان بوعلی- دانشکده علوم توانبخشی www.rehab.sbmu.ac.ir      77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.