دوشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٩ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > شنوایی شناسی > همکاران 
 
 

اعضاء هیات علمی

   
   
استاد 0
دانشیار 0
استادیار 7
مربی 4

 

نام و نام خانوادگی

دکتر محمد حیدریان مقدم

آخرین مدرک تحصیلی

متخصص گوش و حلق و بینی

رتبه علمی

استادیار

پست الکترونیک

-

تلفن تماس

-

 

 

نام و نام خانوادگی

دکتر احمدرضا ناظری (مدیر گروه)

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی شنوایی شناسی

رتبه علمی

استادیار

زمینه های  تخصصی

الکتروفیزیولوژی شنوایی

سمعک

شناخت  وسالمندی

روش تحقیق و روان سنجی

پست الکترونیک

a_nazeri@sbmu.ac.ir

ahmadrezanazeri49@gmail.com

تلفن تماس

77561723 داخلی 227

 
 

نام و نام خانوادگی

دکترمحمد ابراهیم مهدوی

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی شنوایی شناسی

رتبه علمی

استادیار

زمینه های تخصصی

پردازش شنوایی محیطی و مرکزی

الکتروفیزولوژی شنوایی

شنوایی شناسی صنعتی

شنوایی شناسی قانونی

سایکومتری در ادیومتری گفتاری

تجویز سمعک

شناسه های پژوهشی

WOS=D-6283-2013

ORCID: 0000-0002-7589-7065

Scopus:12793103800

پست الکترونیک

mahdavime@sbmu.ac.ir

تلفن تماس

77561723 داخلی 227

 
 

نام و نام خانوادگی

هما زرین کوب 

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد  شنوایی شناسی

رتبه علمی

مربی

زمینه های تخصصی

ارزیابی های رفتاری و فیزیولوژیک سیستم شنوایی

 ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک سیستم شنوایی

ارزیابی های سیستم وستیبولار

توانبخشی سیستم وستیبولار

پست الکترونیک

h.zarrinkoob@sbmu.ac.ir

تلفن تماس

77561723 داخلی 249

 
 

نام و نام خانوادگی

دکتر مریم آقامولایی

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی شنوایی شناسی

رتبه علمی

استادیار

زمینه های تخصصی

الکتروفیزیولوژی شنوایی و تعادل

نقشه برداری مغزی پاسخ های شنوایی با استفاده از EEG

نوروساینس شنوایی و گفتار

علاقمندی پژوهشی

نوروپلاستیسیتی شنوایی

مکانیزم های عصبی تاثیرات سالمندی بر سیستم شنوایی

پردازش سلسله مراتبی کشف تغییرات صوتی در دستگاه شنوایی

پست الکترونیک

maryam.aghamolaei@sbmu.ac.ir

m.aghamollaie@gmail.com

شناسه های پژوهشی

ORCID: 0000-0002—311-5343

ResearcherID: K-4497-2018

تلفن تماس

77561723 داخلی 259- 260

 
 

نام و نام خانوادگی

دکتر مجید اشرفی

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی شنوایی شناسی

رتبه علمی

استادیار

زمینه های تخصصی

ارزیابی های رفتاری و فیزیولوژیک سیستم شنوایی

 ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک سیستم شنوایی

ارزیابی های سیستم وستیبولار

توانبخشی سیستم وستیبولار

پست الکترونیک

m_ashrafi@sbmu.ac.ir

mashrafi.audio@yahoo.com

تلفن تماس

77561723 داخلی 248

 

 

نام و نام خانوادگی

دکتر حمید جلیلوند

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی شنوایی شناسی

رتبه علمی

استادیار

زمینه های تخصصی

سمعک، تجویز و تنظیم سمعک در نوزادان و کودکان

تینیتوس ( وزوز)

مکانیسم درک گفتار در نویز افراد شنوایی بهنجار و کم شنوا

تراز پذیرش نویز

نوروپاتی شنوایی

شنوایی Bimodal

پست الکترونیک

hamidjalilvand@sbmu.ac.ir

hamidjalilvand4@gmail.com

تلفن تماس

77561723 داخلی 227

 

 

نام و نام خانوادگی

لیلا جلیلوند

آخرین مدرک تحصیلی

دانشجوی دکترای شنوایی شناسی

رتبه علمی

مربی

زمینه های تخصصی

پردازش شنوایی مرکزی

ارزیابی و تجویز سمعک

پست الکترونیک

ljalilvand@sbmu.ac.ir

تلفن تماس

77561723 داخلی 249

 
 
 

نام و نام خانوادگی

دکتر فاطمه حیدری

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی شنوایی شناسی

رتبه علمی

استادیار

زمینه های تخصصی

ارزیابی های رفتاری، فیزیولوژیک سیستم شنوایی نوزادان و کودکان

 ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک سیستم شنوایی با تاکید بر پتانسیل های برانگیخته قشری شنوایی

مطالعات تجربی دستگاه های شنوایی محیطی( الکتروفیزیولوژی و هیستولوژی)

زمینه تدریس: شنوایی شناسی کودکان، آناتومی و فیزیولوژی و نوروساینس شنوایی و تعادل، آزمون های الکتروفیزیولوژیک شنوایی

پست الکترونیک

f.heidari@sbmu.ac.ir

fheidari.audio@gmail.com

تلفن تماس

77561723 داخلی 249  (دانشکده توانبخشی)

51025000 داخلی 440 ( بیمارستان لقمان)

 

 

نام و نام خانوادگی

مرضیه شریفیان الیرزی

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد  شنوایی شناسی

رتبه علمی

مربی

زمینه های تخصصی

الکتروفیزیولوژی شنوائی و تعادل

شنوائی شناسی کودکان

شناسه های پژوهشی

ORCID: 0000-0002-0518-0018

پست الکترونیک

msharifian@sbmu.ac.ir  

تلفن تماس

77561723 داخلی 249

 
 
 
 

نام و نام خانوادگی

مژده صفوی

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد  شنوایی شناسی- دانشجوی دکترای نوروساینس

رتبه علمی

مربی

زمینه های تخصصی

الکتروفیزیولوژی شنوایی

 نوروساینس

پست الکترونیک

safavi.audio@gmail.com

تلفن تماس

77561723 داخلی 249

 
 
 
 
اعضای کادر آموزشی
 
 
 

نام و نام خانوادگی

فرناز فتح اله زاده

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد  شنوایی شناسی

رتبه علمی

غیرهیئت علمی

زمینه های تخصصی

ارزیابی فیزیولوژیک کودکان و  بزرگسالان

ارزیابی رفتاری نوزادان و کودکان

تینیتوس ( وزوز)

پردازش شنوایی مرکزی

پست الکترونیک

fathollahzadeh@sbmu.ac.ir

شناسه های پژوهشی

ORCID: 0000-0002-0839-4732

تلفن تماس

77561723 داخلی 242

 
 
 

نام و نام خانوادگی

داوود رستمیان

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد  شنوایی شناسی

رتبه علمی

غیرهیئت علمی

پست الکترونیک

davoud.rostamian@gmail.com

تلفن تماس

77561723 داخلی 248

 
 
 

نام و نام خانوادگی

شیدا امینیان

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس شنوایی شناسی

رتبه علمی

غیرهیئت علمی

پست الکترونیک

aminian.sheida@gmail.com

تلفن تماس

77561723 داخلی 260

 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمانه محمدزاده

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس شنوایی شناسی

رتبه علمی

غیرهیئت علمی

پست الکترونیک

samanehmdh01@gmail.com

تلفن تماس

77561723 داخلی 260

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir