دوشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٩ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > شنوایی شناسی > کتب منتشر شده 
 
 

 

کتب تألیفی/ترجمه گروه شنوایی شناسی

 

انگلیسی برای دانشجویان رشته شنوایی شناسی

مریم حیدر پور میمه - فاطمه فاضلی

انتشارات سمت 44246250   - 1450 تومان


 

فیزیولوژی وپاتو فیزیولوژی شنوایی مولر

مجتبی خزاعی - محمد رضا رجبی- مریم حیدرپور میمه

انتشارات حیان  88971700- سال 1385- 5800 تومان

 

 

 

توانبخشی شنوایی و زبان آموزی کودکان زیر 7 سال دچار نقص شنوایی

تالیف : دکتر محمد حیدریان مقدم

ملیندا یونان

انتشارات طبیب

 

 

 
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir