دوشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٩ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > شنوایی شناسی > رسالت و برنامه های کاربردی 
 
 

 

رسالت و برنامه های کاربردی گروه شنوایی شناسی 

 •  تشکیل کمیته های آموزشی وپژوهشی در جهت برنامه ریزی بهترآموزشی وانتخاب ا ساتید مناسب وتسهیل روند پژوهشی برای دانشجویان
 • استفاده از شیوه های استاندارد مناسب تر برای برگزاری وارزشیابی کاراموزی دانشجویان مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد
 • برگزاری ژورنال کلاب بصورت ماهانه
 • فعال تر نمودن کلینیک های شنوایی شناسی دانشکده و بیمارستان مفید
 • تشویق دانشجویان در راستای ارتباط موثرتر با اساتید مشاور
 • معرفی نماینده گروه به تحصیلات تکمیلی در جهت ارتقاء سطح جلسات دفاع از پروپوزال وپایان نامه
 • تشویق همکاران در جهت برگزاری هر چه بیشتر برنامه های باز آموزی ،کارگاه،سمینار و.....
 • تشویق وحمایت از دانشجویان مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد در جهت انجام پروژه های دانشجویی وشرکت هر چه بیشتر در سمینارها وکنگره های ذیربط
 • شناسایی واستفاده از همه پتا نسیل های بالقوه اعضای گروه
 • تدوین برنامه کوتاه وبلند مدت گروه با استفاده از نظرات اعضا در طی جلسات گروه
 • بستر سازی لازم جهت راه اندازی مقطع PHD

 

 
 
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir