دوشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٩ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت آموزشي پژوهشی > واحدهای تابعه > آدرس affiliation دانشکده 
 
 

قابل توجه همکاران محترم و دانشجویان گرامی

 

خواهشمند است به منظور ارتقای امتیاز پژوهشی دانشکده و بهره مندی از تشویق های در نظر گرفته شده افیلیشن صحیح دانشکده را به صورت زیر در مقاله های ارزشمند خود که در مجله های با نمایه حداقلScopus چاپ می شود- درج نمایید.

الف: درمقاله های فارسی

دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران، ایران.

ب: در مقاله های انگلیسی

School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

 

همچنین با توجه به تفاهم نامه مورخ 16/3/95 بین مرکز تحقیقات فیزیو تراپی و دانشکده توانبخشی، درصورت درج نام مرکز تحقیقات فیزیو تراپی در افیلیشن به صورت زیر، علاوه بردانشکده، مرکز تحقیقات نیز از چاپ مقاله شما امتیاز خواهد گرفت بدون اینکه از امتیاز دانشکده کم شود.

الف: درمقاله های فارسی

مرکزتحقیقات فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

ب: در مقاله های انگلیسی

Physiotherapy Research Center, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir