دوشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٩ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > رياست > معرفی ریاست 
 
 

 

ریاست محترم دانشکده علوم توانبخشی

 

 جناب آقای دکتر محمد محسن روستایی

گروه علمی: فیزیوتراپی

رتبه علمی: دانشیار

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir