شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٧ - 
1 2
 
آخرین عناوین :
منو اصلی
تقویم
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 27376
 بازدید امروز : 2284
 کل بازدید : 6800146
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4
 زمان بازدید : 0.12
صفحه اصلي > معرفي دانشكده 
 
 

دانشکده پرستاری و مامائی یکی از قدیمی ترین مراکز تربیت پرستاری کشور می باشد. هسته اولیه این دانشکده در سال 1326 مدرسه عالی پرستاری تاسیس شد و با ساختار فغلی درسال 1365 از تعداد زیادی مدارس پرستاری و مامائی و بهیاری وابسته به وزارت بهداری ، شیر و خورشید سـابق ، دانشگــــاه شهید بهشتی و مجتمع علـــوم پیراپزشکی تشکیل گردیده و نام آن به دانشکده پرستاری  و مامائی تغییر یافــت.از سال 1369 دوره کارشناســـی ارشد پرستاری  مامائی و از سال 1381 دوره دکترا پرستاری با پذیرش 2 دانشجو تشکیل گردیده اسـت . در حــــال حاضر دانشکده درمقطع کارشناسی ارشد پرستــــاری گرایش هــای (داخلی و جراحی کودکـــان ، روانپرستاری ، بهداشت) ، کارشناسی ارشد مامائی و دوره دکترا دانشجو می پذیرد.

رســـالت :

تربيت نيروي انساني كارآمد و مورد نياز جامعه در رشته هاي پرستاري ، مامائي ، هوشبري و اتاق عمل و توليد دانش در رشته هاي فوق الذكز به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه .

اهـــداف :

 ارتقاء توانمندي هاي اعضاء هيئت علمي در زمينه هاي آموزشي ، پژوهشي و باليني به منظور بهبود كارآيي و اثر بخشي اعضاء هيئت علمي.

 ارتقاء نقش دانشكده در امور آموزشي ، پژوهشي براي ارائه راهبردهاي ملي در پرستاري .

 توسعه ارتباط با مراكز تحقيقات داخل و خارج كشور .

 تقويت خدمات آموزشي و پژوهشي به منظور ارتقاء كيفيت علمي دانش آموختگان .

 رشد و توسعه تحصيلات تكميلي دانشكده .

 توسعه اطلاع رساني علمي و ارتباط با مراكز پژوهشي داخل و خارج كشور .

 ايجاد مركز تحقيقات پرستاري و مامايي، هوشبري و اتاق عمل به منظور رشد و توسعه تحقيقات و توليد دانش در

رشته هاي پرستاري و مامايي ، هوشبري و اتاق عمل.

 توسعه فضاي فيزيكي دانشكده براي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي.

 تقويت سيستم نظارت و كنترل در ابعاد آموزشي و پژوهشي و باليني در سطح دانشكده .

 ارتقاء نقش دانشكده در امور آموزش و پرورش و پژوهش و ارائه راهبردهاي ملي در پرستاري و مامائي.

 تقويت خدمات آموزشي و پژوهشي به منظور ارتقاء سطح علمي دانش آموختگان ( از سطح كارشناسي تا

مقطع دكترا).

 توسعه فعاليت هاي فرهنگي به منظور بستر سازي فرهنگي ، اعتقادي ، سياسي و اجتماعي دانشجويان و

اعضاء هيئت علمي و كاركنان .

تعـــــــــاريف:

دانشگاه : به مجموعه اي از دانشكده ها ، موسسات آموزش عالي اعم از آموزش ، پژوهش روزانه و شبانه دولتي و غير دولتي دانشگاه گفته مي شود.

دانشكده : دانشكده واحدي از يك دانشگاه است كه در رده خاصي از علوم فعاليت دارد . مانند دانشكده پزشكي ، پرستاري و مامايي ، دندانپزشكي ، بهداشت 0000

گروه آموزشي : گروه آموزش واحدي از يك دانشكده يا دانشگاه است كه در يك رشته خاص فعاليت دارد. مانند گروه علوم پايه،داخلي وجراحي، روانپرستاري ، كودكان ، مديريت ، مامايي .

دوره : مدت زماني است كه دانشجو وارد دانشگاه شده و در يك رشته خاص تحصيل مي كند و در آن فارغ التحصيل مي شود . مانند دوره كارداني ، دوره كارشناسي ، دوره كارشناسي ارشد، دوره دكترا .

اداره آموزش : يك واحد اداري در يك دانشگاه يا دانشگاه است كه همه امور آموزش مربوط به دانشجويان از قبيل نام نويسي ، انتخاب واحد ، انجام امتحانات ، جمع آوري نمرات واعلام نتايج را بر عهده دارد.

وظايف اداره آموزش : منظور از ادراره آموزش يك واحد اداري در يك دانشگاه يا دانشكده است كه همه امور آموزشي مربوط به دانشجويان از قبيل نام نويسي ، ا نتخاب واحد ، انجام امتحانات ، جمع آوري نمرات و اعلام نتايج را بر عهده دارد.

رشته : يكي از شعب فرعي گروههاي علمي ( علوم زشكي ، علوم انساني ، علوم پايه ، فني و مهندسي ، كشاورزي و هنر ) است كه از لحاظ موضوع كاملا" مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارائي مشخــــــص مي انجامد

گرايش : هر يك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص ناميده مي شود.ا ختلاف در وي در دو گرايش از يك رشته نبايد از 7 درصد كل واحدها كمتر و از 30 درصدكل واحد ها ( بدون احتساب دروس عمومي ) بيشتر باشد.

دروس : دروس دانشگاهي از لحاظ محتوي ، به دروس عمومي وا ختصاصي ( پايه وتخصصي رشته ) ارتباط با يكديگر به دروس پيوسته ( پيش نياز ) و مستقل و از جنبه لزوم ياعدم لزوم انتخاب به دروس اجباري و اختياري واز لحاظ نحوه تعليم و تدريس ، به دروس نظري ، عملي ، نظري وعملي ، نظري – عملي ، كارآموزي ، كارورزي و كارآموزي در عرصه تقسيم مي شود.

واحد درسي : ماده 5) آموزش درتمام دانشگاههاي كشور مبتني بر نظام واحدي است . در نظام واحدي ، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شودو قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس به همان درس محدود است . هر واحد درسي ، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به تترتيب نظري 17 ساعت ، عملي يا آزمايشگاهي 34 ساعت ، كارگاهي و كارآموزي ، عمليات ميداني و كارآموزي در عرصه 51 ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني ، طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود.

سال تحصيلي : ماده 6) در سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي ودر صورت ضرورت و امكانات يك دوره تابستاني است و هر نيمسال تحصيلي شامل 17 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته آموزش است.

امور فارغ التحصيلان : يك واحد ادراري در يك دانشكده يا دانشگاه است كه همه امور مربوط به امور فارغ التحصيلي دانشجويان را بر عهده دارد.

تعداد واحدها : ماده 10) تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هر يك از دوره هاي تحصيلي گروه پزشكي ، برابر سر فصل برنامه هاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي به شرح زير است:

دوره كارشناسي پيوسته پرستاري 130 واحد

دوره كارشناسي پيوسته مامايي 135 واحد

دوره كارشناسي ارشد پرستاري 36 واحد

دوره كارشناسي ارشد مامايي 37 واحد

دوره پي اچ دي پرستاري 45واحد

دوره پي اج دي بهداشت باروري 50 واحد

ماده 11) هر دانشجو دوره روزانه مي تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسي و دانشجوي دوره شبانه حداقل 10 و حداكثر 18 واحد درسي را انتخاب نمايد.

تبصره 5 : تعداد واحدهاي انتخابي در دوره ت ابستاني حداكثر 6 واحد درسي است .

ماده 12) اخذ واحد درسي همراه با كارآموزي در عرصه مجاز نمي باشد.

حضور در جلسات درس  :ماده 15) حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از 4 هفدهم ، عملي و آزمايشگاهي از 2 هفدهم و كارآموزي و كارآموزي در عرصه از يك دهم مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.

غيبت در امتحان :ماده 16) غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب جذف آن درس مي گردد. تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه است .

حذف و اضافه : ماده 17) دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي فقط در مهلتي كمتر از درس پس از شروع نيمسال تحصيلي حداكثر دو درس ديگر اخذ نمايد يا دو درس اخذ خود را حذف ياد ودرس اخذ شده خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد مشروط تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد مقرر تجاوز نكند.

تبصره 1: غيبت در جلسات دو هفته او هر درس به دليل حذف و اضافه و يا به هر ديگر مجاز نيست و در صورت پيش آمد ، جزو حداكثر غيبت مجاز دانشجو ( تعيين شده در ماده 15) .

معيارهاي ارزيابي :ماده 20) ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس بر اساس ميزان حضور فعال در كلاس انجام فعاليتهاي آموزشي و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت مي گيرد . و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است .

تبصره : برگزاري امتحان پايان نيمسال براي هر درسي الزامي است.

ماده 21) ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در واحدهاي كارآموزي و كار در عرصه باتونجه به موارد زير انجــــــــام مي شود:

1-21-رعايت اخلاق اسلامي و حره اي و حفظ سئون دانشجوئي و حسن رابطه با و مراجعين و كاركنان واحدمربوط .

2-21- حضور مرتب و تمام وقت .

3-21- دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ظوابط واحد مربوط .

4-21 – افزايش مهارت و بهره گيري دانشجو از واحدهاي كارآموزي و كارآموزي در عرصه .

5-21- شركت درا متحانات پاياني واحد ها و كسب نمره لازم .

ماده 23) حداقل نمره قبولي در هر درس نظري و آزمايشگاهي 10 و كارآموزي و كارآموزي درعرصه 12 مي باشد. دانشجويي كه در هر يك از  دروس اجباري شود، در اولين فرصت ، ملزم به تكرار آن است.

طول دوره :ماده 26) حداكثر مدت مجاز تحصيل دوره كارشناسي پيوسته روزانه 6 سال است . ماده 27) در پايان هر نيمسال تحصيلي ، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و كل نمرات او تا پايان آن  نيمسال محاسبه و در پايان دوره تحصيلي نيز ، ميانگين نمرات دانشجو محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود . ميانگين نمرات در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد ، در غير اين صورت نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد ، به صورت مشروط خواهد بود.

 تبصره 1 : براي محاسبه ميانگين نمرات ، تعدادواحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي شود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد كل واحدهايي كه دانشجو براي آنها نمره قبولي يا مردودي دريافت داشته است تقسيم مي شود.

تبصره 2 : دوره تابستاني ، به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود. نمرات دروسي كه دانشجو در دوره تابستانــــــــي مي گذراند ، تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب مي شود.

ماده 28) ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد ، در غير اين صورت ، نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد ، به صورت مشروط خواهد بود.

ماده 29) : دانشجوئي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند حتي در نيمسال قبل از كارآموزي درعرصه حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي ودر دوره روزانه را ندارد.

اخراج دانشجوي مشروط :ماده 30) در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارشناسي پيوسته در سه نيمسال متوالي يا 4 نيمسال متناوب ، كمتر از 12 باشد در هر مرحله اي از دوره كه باشد ، از ادامه تحصيل محروم مي شود.

مرخصي تحصيلي : ماده 33) دانشجو مي تواند پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي در دوره كارشناسي پيوسته براي 2 نيمسال متوالي يا متناوب ازمرخصي تحصيلي استفاده كند.

تبصره 1 : موافقت با مرخصي تحصيلي د انشجو در اولين نيمسال تحصيلي ، با شوراي آموزشي دانشگاه مي باشد.

تبصره 3: عواقب ناشي ازمرخصي تحصيلي بر عهده دانشجـــو مي باشد.

انصراف از تحصيل :ماده 38) دانشجوئي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود راشخصا به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد.اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال تقاضاي ا نصراف خود راپس بگيرد. پس ازانقضاي اين مهلت ، حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد.دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.

 

راهنمـــــــاي طبقات :

زیرزمین : انبار - تاسیسات.

همکف : مسئول آموزش-مسئولین رشته-کمیته امتحانات-امورفارغ التحصیلان- بایگانی – برنامه ریزی- بازآموزی- تحصیلات تکمیلی- معاونت فرهنگی – حسابداری –  تدارکات– کارگزینی – گروه اتاق عمل و هوشبری - دبیرخانه- زیراکس- فیش غذا- نمازخانه – آمفی تاتر - سایت تحصیلات تکمیلی-اتاق دانشجویان PHD.

طبقه اول : نگهباني – بسيج دانشجويي - آمفي تاثر .

طبقه دوم : گروه مامائي – گروه داخلی جراحی- گروه بهداشت – گروه کودکان – گروه مدیریت – گروه روانپرستاری – کتابخانه – سایت کارشناسی – مرکزIT - سمعی بصری - امور كلاسها – کلاس ها.

طبقه سوم : ریاست – معاونت آموزشی- معاونت پژوهشی- دفتر حراست – روابط عمومی – گروه فن پرستاری – گروه علوم پایه – آزمایشگاه – اتاق پراکتیک-

آدرس : خیابان ولیعصر- جنب ساختمان جمعیت هلال احمر – دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی. بزرگراه نیایش – نرسیده به خیابان ولیعصر-جنب خوابگاه الزهرا

تلفن :71-88655366

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - دانشکده پرستاری ومامایی
آدرس :تهران ، خیابان ولی عصر ، تقاطع نیایش ،   مقابل بیمارستان قلب شهیدرجایی ،            دانشکده پرستاری ومامایی                           نمابر : 88202521-021                        کدپستی : 1985717443
تلفن : 71-88655366 - 021
پست الکترونیک :sbnmf@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.