يکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
تقویم
 
صفحه اصلي > معرفی گروه > تاریخچه 
 
 

گروه آموزشی  مهندسی و فیزیک پزشکی

دانشکده پزشکی

 

تاریخچه گروه

 گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی در سال 1351 تأسیس شدو از سال 1372 تا 1376برگزاری دوره های روزانه و شبانه مقطع کارشناسی مهندسی پزشکی را بر عهده گرفت. در سال 1375 عنوان گروه به گروه مهندسی و فیزیک پزشکی تغییر پیدا کرد. از سال 1381 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی پزشکی و از سال 1386 با راه‌اندازی نخستین دوره دکترای تخصصی در رشته نانوفن‌آوری پزشکی در کشور، نسبت به گسترش فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود اقدام نمود. در سال 1390 مقطع دکتری مهندسی پزشکی و در سال 1391 نیز کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی به مجموعه اضافه گردید. همچنین گروه در نظر دارد در آینده‌ مقطع دکترای تخصصی فیزیک پزشکی را راه اندازی نماید.

فعالیت‌های ویژه

از سال 1379 مسئولیت فیزیک بهداشت و حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در دانشکده پزشکی از سوی سازمان انرژی اتمی ایران به این گروه آموزشی محول گردیده است.

زمینه‌های پژوهش و توسعه فناوری

  •    مدلسازی و شبیه سازی رایانه ای
  •    کنترل کیفی و تضمین عملکرد صحیح تجهیزات بیمارستانی به ویژه تجهیزات تصویر نگاری پزشکی
  •    فیزیک بهداشت ( حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز)
  •    فناوری اطلاعات
  •    طراحی تجهیزات بیمارستانی
  •    مفاصل مصنوعی و تجهیزات بیومکانیکی بالینی
  •    طراحی و ساخت نانوبیوحسگرهای تشخیص زودرس بیماری های سرطان

  شایان ذکر است که این گروه هم اکنون در زمینه های فوق الذکر با مراکز درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی و امور حفاظت در برابر اشعه معاونت نظام ایمنی هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران همکاری می نماید.

امکانات آموزشی و پژوهشی

گروه دارای دو کلاس درس 15 نفره مجهز به تجهیزات کمک آموزشی و دو اتاق مجهز به میز کار، رایانه شخصی جهت استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. برای هر یک از دانشجویان سیستم کامپیوتری و کمدی جهت قرار دادن وسایل در نظر گرفته شده است. دانشجویان در این بخش، امکان مطالعه و انجام پروژه‌های خود را دارند.

 همچنین از مراکز و آزمایشگاههای مختلف برخوردار است:   

مرکزمیکروسکوپ الکترونی

 این مرکز دارای دو نوع میکروسکوپ الکترونی عبوری و روبشی می باشد و از نمونه های آزمایشگاهی مراکز مختلف تحقیقاتی و درمانی تصاویر میکروسکوپ الکترونی تهیه می نماید.لازم است از مرحوم دکتر شهرام فدایی عضو هیئت علمی سابق گروه که در توسعه گروه، و در زمینه راهاندازی آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی تلاشهای ارزندهای داشتهاند یاد شود. در اردیبهشت ماه سال 1396 این مرکز با مجموعه آزمایشگاه مرکزی دانشکده ادغام شده است.

مرکز ابررایانه

سامانه ابر رایانه با توان محاسباتی بسیار بالا امکان مدلسازی و پردازش بهصورت موازی در زمینههای نانوفناوری و فناوریهای پیشرفته را فراهم ساخته است. این مرکز دارای 17 سیستم سرور برای انجام پروژههای محاسباتی میباشد و در حال ارائه خدمات به دانشجویان گروه و همچنین دانشجویان سایر گروهها و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی میباشد.

آزمایشگاه عمومی مهندسی پزشکی

 این آزمایشگاه شامل تجهیزاتی از قبیل میزهای آزمایشگاهی، رایانه، تجهیزات اولیه الکترونیکی از جمله منابع تغذیه، اسیلوسکوپ و قطعات مدارهای الکترونیکی، و کمدهای اختصاصی دانشجویان می‌باشد. دانشجویان رشتۀ مهندسی پزشکی، امکان استفاده از امکانات و منابع موجود در آزمایشگاه جهت انجام پروژه ها و پایان نامۀ خود را دارند.

 آزمایشگاه عمومی فیزیک پزشکی

آزمایشگاه فیزیک پزشکی بی‌شک یکی از قدیمی‌ترین آزمایشگاههای این دانشکده است. از تجهیزات تخصصی این آزمایشگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: میز آزمایشگاهی، ابزار شنوایی‌سنجی، وسایل و قطعات اپتیکی و بینایی‌سنجی، دستگاه سونوگرافی، دستگاه C-arm، میکروسکوپ نوری، منابع پرتوزا، لامپ‌های اشعه ایکس، وسایل مربوط به آزمایشهای پرتوشناسی، دوزیمتری، کالیبراسیون  تجهیزات تصویرنگاری، آنالیز آزمایشگاهی، دستگاه مولد جریان پرفرکانس، مولدهای فراصوتی، و دستگاه آزمون غیر مخرب NDT به کمک پرتو ایکس از دیگر امکانات این آزمایشگاه می‌باشند.

مجموعه آزمایشگاههای پژوهشی شامل:

آزمایشگاه بیواینسترومنت

آزمایشگاه بیوسیگنال

آزمایشگاه دزیمتری

آزمایشگاه کنترل کیفی سامانه های تصویربرداری پزشکی

آزمایشگاه بیوفوتونیک: امکانات موجود در آزمایشگاه بیوفوتونیک شامل منابع لیزر با طول موجهای مختلف در ناحیه مرئی، تجهیزات اپتومکانیکی، فیبرهای نوری، تجهیزات پلاریمتری نوری و آشکارسازهای نوری مختلف است. پروژههای تحقیقاتی این آزمایشگاه شامل پیادهسازی و ساخت حسگرهای نوری حساس جهت تشخیص گونههای زیستی، پیادهسازی روشهای نوین مشخصهیابی غیر تهاجمی تشخیصی (بافت و سلولی)، پیادهسازی روش حرارت درمانی با استفاده از لیزر و نانوذرات فلزی، مطالعه خواص غیر خطی پلاسمونهای سطحی در نانوذرات فلزی و مطالعه تابش فوتونهای زیستی بهمنظور تشخیص بیماریها است.

یادآوری‌های مهم برای دانشجویان

- تحصیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت تماموقت میباشد.

- دانشجویان تحصیلات تکمیلی به هنگام شروع به تحصیل با استاد راهنمای آموزشی خود آشنا میشوند و پس از آن با مراجعه منظم به استاد راهنمای آموزشی، برای مراحل مختلف آموزشی و تحقیقاتی خود برنامهریزی مینمایند. ضمناً لازم است با مطالعه آیین نامه های آموزشی و پژوهشی مقطع تحصیلی با قوانین مربوطه آشنا شوند. کلیه اطلاعات لازم بر روی سایت های گروه، دانشکده و دانشگاه قابل دسترسی است.

- دانشجویان کارشناسی ارشد در پایان نیمسال دوم تحصیلی خود با مراجعه به یکی از اعضای هیئت علمی گروه، زمینه تحقیقاتی پایاننامه و استاد راهنمای پایاننامه خود را انتخاب مینمایند و پس از آن با درخواست کتبی از گروه عنوان پایان نامه و اعضای کمیته ممتحنه پایان نامه را به تصویب میرسانند.

- دانشجویان دکترای تخصصی قبل از برگزاری آزمون جامع، عنوان پایان نامه و اعضای کمیته ممتحنه خود را در گروه به تصویب میرسانند.

- حداکثر تعداد سنوات تحصیلی مجاز برای دانشجویان کارشناسی ارشد 6 نیمسال و برای دانشجویان دکترا 9 نیمسال میباشد. این زمان پس از موافقت شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای دوره کارشناسی ارشد تا یک نیمسال و برای دوره دکترا تا دو نیمسال تحصیلی قابل تمدید میباشد.

- جهت پیشگیری از درج نادرست آدرس علمی گروه در مقالات مستخرج از پایاننامهها و طرحهای پژوهشی اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان، خواهشمند است اعضای گروه آدرس علمی خود را درمقالات به صورت زیر تنظیم نمایند:

Biomedical Engineering and Medical Physics Department, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

- دانشجویان قبل از دفاع از پایان نامه خود موظف به اخذ پذیرش یا چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه در مجلات مورد قبول می‌باشند. تعداد مقالات و سطح مجلات مورد قبول بر اساس آیین‌نامه‌های تحصیلی می‌باشد و دانشجویان هر دوره مشمول قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به همان دوره می‌باشند. 

فعالیت های ویژه :

با توجه به وجود کادر هیات علمی متخصص ، منابع و چشمه های پرتوزا و امکانات دوزیمتری و کالیبراسیون؛ از سال 1379 مسئولیت فیزیک بهداشت و حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در دانشکده پزشکی نیز از سوی امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران به این گروه آموزشی محول گردیده است.

 
سایر پیوندها
دانشکده پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کتابخانه دانشکده پزشکی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی -دانشکده پزشکی
گروه مهندسی و فیزیک پزشکی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی-دانشکده پزشکی - طبقه همکف-گروه مهندسی و فیزیک پزشکی

تلفن : 22439941- 021

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.