سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > طرح درسها > معاینات فیزیکی 
 
 

 

 

هدف کلی :

 • آشنائی با تکنیک گرفتن شرح حال از بیمارو انجام معاینه فیزیکی نرمال شکم و دستگاه تناسلی زنان ،چشم، سر و گردن، قلب و عروق، قفسه سینه و ریه ها ،پستان، اندامها و انجام آن.

 

 • اهداف اختصاصی:               
 • درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال شکم را ،در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .
 • درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال قفسه سینه و ریه ها را در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .
 • درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال قلب و عروق ،در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .
 • درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال سر و گردن را ،در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .
 • درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال چشم را در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .
 • درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال دستگاه تناسلی زنان را در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .
 • درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال پستان را ،در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .
 • درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکیعلائم حیاتی را در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .
 • درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال نورولوژیک را ،در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .
 • درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال اندامها را در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .
 • درپایان این دوره دانشجو باید بتواند شرح حال را ،از بیماران بگیرد

 

 

      عنوان برنامه: شرح حال نویسی

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع مقدمات علوم بالینی

مسئول برنامه: گروه سمیولوژی مرکزمهارتهای بالینی

هدف کلی :

آشنائی با تکنیک گرفتن شرح حال از بیمار و انجام آن .

 

هدف اختصاصی:درپایان این دوره دانشجو باید بتواند شرح حال را ،از بیماران بگیرد .

درحیطه دانش :                            

 • دانشجو بایداصول گرفتن شرح حال را طبق چک لیست مربوطه بداند .

 

 درحیطه نگرشی :

دانشجو با تلاش وپشتکار درجهت بهبود فراگیری وانجام این تکنیک بکوشد .

دانشجو باید نهایت تلاش خود را برای آرامش بیمار درهنگام گرفتن شرح حال بکار ببرد.

دانشجو باید چگونگی وضرورت گرفتن شرح حال را برای بیمار توضیح دهد .

 

 

درحیطه مهارتی :

1- دانشجو بایدبتواند شرح حال بیمار را طبق چک لیست مربوطه بگیرد.


 

 

عنوان برنامه: معاینه فیزیکی شکم

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع مقدمات علوم بالینی

مسئول برنامه: گروه سمیولوژی مرکزمهارتهای بالینی