سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 

 

برنامه کارگاه های (علوم پایه سمیولوژی، کارآموزی، پیش کارورزی، کارورزی) مرکز مهارتهای بالینی خرداد  ماه 98

 

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

اساتید

رزیدنت

گروه هدف

مقطع

تعداد

ورودی

تعداد شرکت کننده

مراکز آموزشی

محل برگزاری

وسایل مورد نیاز

1

شنبه

04/03/98

8 الی 12

زنان

خانم دکتر حسینی

 

مهر 93

کارآموزی

 

 

طالقانی

اتاق زنان

مولاژ معاینه زنان اسپکولوم

 

2

شنبه

04/03/98

8 الی 12

احیای بزرگسال(ریه )

دکتر شجاعی

 

بهمن 94

کارآموزی

 

 

مدرس - مسیح

کلاس 1 اسکیل لب

مولاژ اینتوباسیون ؛مولاژ blsو لوله تراشه

3

دوشنبه

06/03/98

8 الی 10

مقدمات بالینی گوارش

(مروری بربیماریهای روده بزرگ)

آقای دکتر صادقی

کنسل شد و موکول شد به تاریخ 26/02/98

مهر 95

سمیولوژی

150

74

دانشکده پزشکی

کلاس 13

کامپیوتر –ویدئو پروژکتور

4

دو شنبه

06/03/98

10 الی 12

مقدمات بالینی گوارش(مروری بر بیماریهای کبدو پانکراس)

آقای دکتر احسانی

کنسل شد و موکول شد به تاریخ 26/02/98

مهر 95

سمیولوژی

150

72

دانشکده پزشکی

کلاس 13

کامپیوتر –ویدئو پروژکتور

5

سه شنبه

07/03/98

10 الی 12

معاینه بالینی اعصاب و روان

دکتر علیرضا شمسی

دکتر نیشابوری بجای ایشان آمدند

مهر 95

سمیولوژی

158

83

دانشکده پزشکی

کلاس 13

کامپیوتر –ویدئو پروژکتور

 

6

پنجشنبه

09/03/98

8 الی 12

معاینه فیزیکی مغز و اعصاب

دکتر بلادی مقدم

مهر 95

سمیولوژی

158

88

دانشکده پزشکی

کلاس 13

کامپیوتر –ویدئو پروژکتور

 

7

شنبه

11/03/98

8 الی 10

معاینه فیزیکی گوارش

دکتر عبدی و خانم دکتر لوک زاده

 

مهر 96

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

طبقه دوم دانشکده

کامپیوتر –ویدئو پروژکتور

8

شنبه

11/03/98

8 الی 12

ENT

دکتر زهرا رحمانی

 

مهر 93

کارآموزی

 

 

لقمان –طالقانی - مسیح

کلاس 1 اسکیل لب

اتوسکوپ، الکل، پنبه الکل ، مولاژ گوش

9

یکشنبه

12/03/98

8 الی 10

معاینه فیزیکی پوست

دکتر رباطی

 

بهمن 96

علوم پایه

</