چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 

  برنامه سمیولوژی دانشجویان مهر 95 ترم ششم نیمسال دوم 98-97

 

روز

تاریخ

عنوان

استاد

رزیدنت

ساعت

لوازم مورد نیاز

رفرانس

سرفصل ها

پارت اول

قلب و ریه

یکشنبه 15/02/98

ساعت 12

دوشنبه

20/12/97

معاینه فیزیکی ENT

خانم دکتر عباسی

 

12-8

اتوسکوپ ،آبسلانگ،اسپکولوم بینی ،چراغ پیشانی،چراغ الکلی،اسپری لیدوکائین،پنبه الکل

کتاب    Behr Bohm

کتاب بار بارابیتز

معاینه گردن و تیروئید

معاینه حنجره

معاینه بینی و سینوس

معاینه گوش

معاینه دهان و حلق و غدد بزاقی

سه شنبه

21/12/97

معاینه فیزیکی اسکلتی

خانم دکتر آرین نیا

دکتر لوک زاده

دکتر کاظم پور

12-8

سیستم لپ تاپ

تخت معاینه

اپلیکیشن uptodate

 

1-        معاینه سیستم اسکلتی مرکزی (اگزیال)

-          گردن

-          توراسیک

-          لومبار

-          ساکروایلیاک

 

2-       معاینه سیستم اسکلتی محوری (پریفرال)

-          شانه

-          آرنج

-          مچ دست و دست

-          هیپ

-          زانو

-          مچ پا

پنجشنبه

23/12/97

مقدمات بالینی قلب ( نشانه های بیماری قلبی)

آقای دکتر شیبانی

10-8

کامپیوتر، پروژکتور

هاریسون

باربارابیتز

نشانه های بیماریهای قلبی

پنجشنبه

23/12/97

مقدمات بالینی قلب( نارسایی قلبی)

خانم دکتر نقاش زاده

-

12-10

کامپیوتر، بلندگو

کتاب هاریسون

کتاب بران والد

 

نارسایی قلبی با کسر جهش کاهش یافته و نارسایی قلبی با کسر جهشی حفظ شده

دوشنبه

19/01/98

مقدمات بالینی قلب( سکته حاد قلبی)

آقای دکتر علیپور پارسا

-

10-8

کامپیوتر و ویدئو پروژکتور ،پوینتر

هاریسون

کتابهای مختلف نوار قلب

معاینه فیزیکی قلب(نوار قلب ، MI)

دوشنبه

19/01/98

مقدمات بالینی قلب ( بیماریهای دریچه ای)

خانم دکتر حاج براتعلی

-

12-10

کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

طب داخلی هاریسون2018

بیماریهای دریچه آئورت(علائم بالینی، معاینات فیزیکی،اپروچ)

بیماریهای دریچه میترال(علائم بالینی، معاینات فیزیکی،اپروچ)

سه شنبه

20/01/98

معاینه فیزیکی قلب

آقای دکتر شریف کاشانی

دکتر مهتاب میرزایی

دکتر مژگان حاجی زاده

12-8

گوشی –فشارسنج-مولاژ سمع قلب و ریه

درسنامه معاینه فیزیکی

باربارابیتزر

 

پنجشنبه

22/01/98

مقدمات بالینی قلب ( نوار قلب)

آقای دکتر اکبرزاده

-

10-8

اسلاید و کامپیوتر

کتاب سیسیل

کتاب هاریسون مبحث نوار قلب

مباحث کلاس

معاینه فیزیکی  قلب( نوار قلب و MI)

 

پنجشنبه

22/01/98

مقدمات بالینی قلب (علائم بیماریهای قلبی)

آقای دکتر پیشگاهی

12-10

-

دوشنبه

26/01/98

مقدمات بالینی قلب (فشار خون)

آقای دکتر خواهشی

10-12

اسلاید و کامپیوتر

کتاب هاریسون

فشارخون

دوشنبه

26/01/98

مقدمات بالینی قلب (آترواسکلروز و cad وacs )

آقای دکتر اسلامی

10-8

اسلاید و کامپیوتر

کتاب باربارابیتز

کتاب هاریسون

آترواسکلروز و cadو acs

سه شنبه

27/01/98

مقدمات بالینی ریه (درد توراسیک)

آقای دکتر اسلامی نژاد

10-8

اسلاید و کامپیوتر

رفرانس های مختلف

کتاب موری

کتاب هاریسون

1-        Chest pain

 

سه شنبه

27/01/98

مقدمات بالینی ریه (سیانوزوادم)

خانم دکتر فخاریان

12-10

اسلاید و کامپیوتر

سیسیل + هاریسون

سیسیل + هاریسون

پنجشنبه

29/01/98

مقدمات بالینی ریه(هموپتیزی)

خانم دکتر عابدینی

 

دکتر کاشفی زاده به جای ایشان آمدند

10-8

اسلاید و کامپیوتر

هاریسون و نکته هایی نیز از مقالات

هموپتیزی(تعریف –تشخیص و درمان و Calcificationهموپتیزی)

پنجشنبه

29/01/98

مقدمات بالینی ریه (رویکرد سرفه)

خانم دکتر میرعنایت

12-10

اسلاید و کامپیوتر

هاریسون

سرفه (حاد، سابAcute، مزمن، تشخیص، درمان)

دو شنبه

02/02/98

معاینه فیزیکی پوست

خانم دکتر نمازی

-

10-8

اسلاید و کامپیوتر

Habif

سمیولوژی پوست و مو

دو شنبه

02/02/98

مقدمات بالینی ریه(رویکرد تنگی نفس)

آقای دکتر حشمت نیا

12-10

اسلاید و کامپیوتر

هاریسون

تنگی نفس

پارت دوم

خون و غدد

شنبه 28/02/98

ساعت 30/12

سه شنبه

03/02/98

معاینه فیزیکی خون

خانم دکتر مهدیزاده

-

12-9

اسلاید و کامپیوتر

کتاب باربارابیتز

کتاب هاریسون

 

نشانه شناسی بیماریهای خون لنفاوی

پنجشنبه

05/02/98

مقدمات بالینی خون ( آنمی )

آقای دکتر رضوانی

کنسل شد و موکول شد به تاریخ 12/02/98

10-8

-

1-        هماتولوژی هاریسون

2-       هماتولوژی سیسیل

 

1-        کلیات آنمی ( آنمی فقر آهن، آنمی مگالوبلاستیک ، آنمی همولیتیک)

پنجشنبه

05/02/98

مقدمات بالینی خون ( لکوپنی ترومبوسیتوپنی )

آقای دکتر تبرایی

-

12-10

-

هاریسون

ترومبوسیتوپنی

پان سیتوپنی

آنمی آپلاستیک

سندروم میلودیسپلاستیک

دو شنبه

09/02/98

معاینه فیزیکی بینایی

آقای دکتر رمضانی

دکتر سپهر روزدار

دکتر مهناز اذانی

12-8

افتالموسکوپ و مولاژ و اسلایدهای شبکیه چشم

 

1. .American academy of ophthalmology

2. Barbara baits semiology

 

آناتومی چشم

معاینه چشم

ابزارهای معاینه چشم

موارد غیر طبیعی در معاینه چشم

سه شنبه

10/02/98

مقدمات بالینی خون(اختلالات خونریزی دهنده)

آقای دکتر قدیانی

10-8

-

سه شنبه

10/02/98

مقدمات بالینی خون( لوکمی های حاد و مزمن)

آقای دکتر سالاری

12-10

--

هاریسون 2018

 

لوسمی حاد

لوسمی مزمن

پنجشنبه

12/02/98

مقدمات بالینی خون (لنفوم )

خانم دکتر حقیقی

کنسل شد و موکول شد به تاریخ 05/02/98

10-8

پاورپوینت

هاریسون

لنفوم و بدخیمی سلولهای لنفاوی

پنجشنبه

12/02/98

مقدمات بالینی غدد( دیابت)

آقای دکترعلمداری

-

12-10

ککام

 

کامپیوتر و پاورپوینت

کتاب هاریسون 2015 (مباحث دیابت ملیتوس)ولی سوالات فقط از اسلایدهای کلاس خواهد بود.

دیابت ملیتوس

تشخیص بالینی

تشخیص آزمایشگاهی

انواع و علل

پاتوژنز

عوارض حاد و مزمن

انسولین و داروهای دیابت

دوشنبه

16/02/98

معاینه فیزیکی دستگاه غدد

آقای دکترکلباسی

-

10-8

پروژکتور

هاریسون

Barbara bets

سمیولوژی غدد

سمیولوژی تیروئید-آدرنال

دوشنبه

16/02/98

مقدمات بالینی غدد ( اختلالات تیروئید)

خانم دکتر مریم واشقانی

12-10

تخته سفید

کامپیوتر

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

بیماریهای غدد درون ریز استاد عزیزی

 

آناتومی

فیزیولوژی

هیستولوژی و بیماریهای عملکردی

ساختمان تیروئید و خود ایمنی تیروئید

کمبود ید

سه شنبه

17/02/98

مقدمات بالینی غدد ( اختلالات هیپوفیز)

خانم دکتر روحی گیلانی

10-8

پوینتر

1-        هاریسون

 

1-        هیپرپرولاکتینوما

2-       اکرومگالی- کمبود هورمون رشد

3-       هیپوتیروئید و هیپرتیروئیدی با منشاء هیپوفیز

4-       کوسینگ و نارسائی ثانویه آدرنال (با منشاء هیپوفیز)

سه شنبه

17/02/98

مقدمات بالینی غدد( اختلالات آدرنال )

آقای دکتر عبادی

12-10

پروژکتور

هاریسون

سیسیل

 

بیماریهای آدرنال و سمیولوژی و مقدمات بالینی

بیماریهای آدرنال

پنجشنبه

19/02/98

مقدمات بالینی غدد  اختلالات کلسیم و فسفر )

خانم دکتر نیرومند

10-8

 

کتاب هاریسون 2018

اختلالات متابولیسم ca

پنجشنبه

19/02/98

مقدمات بالینی گوارش(مروری بر بیماریهای مری)

آقای دکتر قاسم زاده

 

12-10

دوشنبه

23/02/98

مهارتهای ارتباطی

گروه مهارتهای ارتباطی

12-8

-

-

سه شنبه

24/02/98

معاینه فیزیکی گوارش

آقای دکتر عبدی

دکتر لوک زاده

12-8

تخت معاینه

فشارسنج

درسنامه

معاینه شکم و لگن

سمیولوژی گوارش

پارت سوم

گوارش و کلیه

شنبه 15/04/98

ساعت 30/12

دوشنبه

30/02/98

مهارتهای ارتباطی

گروه مهارتهای ارتباطی

12-8

-

-

سه شنبه

31/02/98

مقدمات بالینی گوارش( مروری بر بیماریهای روده کوچک)

آقای دکتر نادری

دکتر شریفیان بجای ایشان آمدند

10-8

کامپیوتر

هاریسون

1-        Esspn cecil

 

آناتومی  short bowel syn

فیزیولوژی tropical sprue

انواع اسهالBuelenal over growth 

سلیاک protein loosing enteropathy

سه شنبه

31/02/98

مقدمات بالینی گوارش(مروری بربیماریهای معده)

آقای دکتر اسدزاده

12-10

-

هاریسون

مبحث گوارش و کبد

پاتوفیزیولوژی

1-        pud+ گاستریک

گاستریک کانسر

گاستریک لنفوم

دوشنبه

06/03/98

مقدمات بالینی گوارش(مروری بربیماریهای روده بزرگ)

آقای دکتر صادقی

کنسل شد و موکول شد به تاریخ 26/02/98

10-8

هاریسون

بیماریهای روده بزرگ

 

دو شنبه

06/03/98

مقدمات بالینی گوارش(مروری بر بیماریهای کبدو پانکراس)

آقای دکتر احسانی

کنسل شد و موکول شد به تاریخ 26/02/98

12-10

کامپیوتر و ویدئوپروژکتور

هاریسون

سیسیل

 

مروری بر بیماریهای کبد، سیستم صفراوی، پانکراس شامل: پانکراسیت حاد،مزمن، تستهای پانکراس، کانسر پانکراس، پانکراسیت اتوایمون، تستهای کبدی، فیزیولوژی کبد، هپاتیت های حاد و مزمن، سیروز، نارسایی برق آسای کبد، کانسر کبد، متابولیسم بیلی روبین، سنگ های صفراوی، عوارض سنگهای صفراوی

سه شنبه

07/03/98

معاینه بالینی اعصاب و روان

آقای دکتر علیرضا شمسی

دکتر نیشابوری بجای ایشان آمدند

12-10

کامپیوتر

کتاب درسنامه روانپزشکی  بالینی و علوم رفتاری دکتر میرفرهاد قلعه بندی

نشانه شناسی

روش شرح حال روانپزشکی

 

پنجشنبه

09/03/98

معاینه فیزیکی مغز و اعصاب

خانم دکتر بلادی مقدم

-

12-8

-

-

دوشنبه

13/03/98

معاینه فیزیکی دستگاه تولیدمثل (دانشجویان آقا)

خانم دکتر شعبانی

دکتر قدسی

12-8

مولاژ زنان و مولاژ جنین،

مولاژهای دیلاتاسیون و افاسمان،مولاژ معاینه ژینکولوژیک و وسایل پاپ اسمیر و اسپکولوم ،

مولاژ و وسایل سونداژ، انواع لگن ها، مولاژ مانور لئوپولد،

باربارابیتز

دنفورث

 

نحوه شرح حال گیری نیکولوژیک و مامایی، اصلاحات رایج زنان ، انواع خونریزی های غیر طبیعی رحمی، مانور لئوپولد، نحوه محاسبه سن حاملگی و EPD، نحوه زایمان و چرخش های سر جنین، اقطار لگن، اقطار سر جنین، کلیات ویزیت بارداری، نحوه اسپکولوم گذاری و معاینه 2 انگشتی، بررسی پاتولوژی های شایع زنان مانند میوم، حاملگی خارج رحمی، کیست تخمدان، نمای سرویکس های غیر طبیعی و نرمال، معاینه سرویکس از نظر دیلاتاسیون و افاسمان

دوشنبه

13/03/98

معاینه فیزیکی Breast(خانمها)

خانم دکتر نیکی تدین

12-8

مولاژ breastو زیر بغل

 

لارنس 2013

باربارابیتز

مقدمه بر آناتومی و فیزیولوژی پستان

شرح حال و معاینه پستان و زیر بغل

تشخیص بیماریها

دو شنبه

20/03/98

معاینه فیزیکی دستگاه تولید مثل(دانشجویان خانم)

خانم دکتر شعبانی

دکتر هاشم زاده

دکتر پورزاد

 

12-8

مولاژ زنان و مولاژ جنین،

مولاژهای دیلاتاسیون و افاسمان،مولاژ معاینه ژینکولوژیک و وسایل پاپ اسمیر و اسپکولوم ،

مولاژ و وسایل سونداژ، انواع لگن ها، مولاژ مانور لئوپولد،

باربارابیتز

دنفورث

 

نحوه شرح حال گیری نیکولوژیک و مامایی، اصلاحات رایج زنان ، انواع خونریزی های غیر طبیعی رحمی، مانور لئوپولد، نحوه محاسبه سن حاملگی و EPD، نحوه زایمان و چرخش های سر جنین، اقطار لگن، اقطار سر جنین، کلیات ویزیت بارداری، نحوه اسپکولوم گذاری و معاینه 2 انگشتی، بررسی پاتولوژی های شایع زنان مانند میوم، حاملگی خارج رحمی، کیست تخمدان، نمای سرویکس های غیر طبیعی و نرمال، معاینه سرویکس از نظر دیلاتاسیون و افاسمان

دو شنبه

20/03/98

معاینه فیزیکی Breast(آقایان)

خانم دکتر نیکی تدین

-

12-8

مولاژ breastو زیر بغل

 

لارنس 2013

باربارابیتز

مقدمه بر آناتومی و فیزیولوژی پستان

شرح حال و معاینه پستان و زیر بغل

تشخیص بیماریها

سه شنبه

21/03/98

معاینه فیزیکی اطفال

آقای دکتر ساسان ساکت

12-8

کامپیوتر و تخته وایت بورد، ویدئوپروژکتور

مولاژ LP

معاینه فیزیکی و  اخذ شرح حال ( دانشگاه آریزونا، ترجمه اینجانب از بهمن 1386)

معاینه فیزیکی و  اخذ شرح حال (باربارابیتز)

تشخیص فیزیکی میجر

1-         Nelson (text): 2020

2-        2019 Nelson (Essential)

کتب Swaimanو Fenichel( از منابع فوق تخصصی مغز و اعصاب کودکان)

3-        Approach in to Neonatal period thought Adolescence

اخذ شرح حال

معاینه فیزیکی

 

 

 

پنجشنبه

23/03/98

مقدمات بالینی کلیه ( پاتوژنز نارسایی مزمن کلیه)

خانم دکتر صباغیان

10-8

کامپیوتر و ویدئوپروژکتور

هاریسون

بیماریهای مزمن کلیه

پنجشنبه

23/03/98

مقدمات بالینی کلیه ( اختلالات اسید و باز)

آقای دکترمحمدحسن قدیانی

با خانم  دکتر احمدی مبحث را جابجا کردند.

12-10

موکول شد به تاریخ 4/4/98 ساعت 10-12

-

دوشنبه

27/03/97

معاینه فیزیکی دستگاه تنفس

خانم دکتر پوردولت

دکتر صادقی

12-8

 

گوشی و اسلاید

باربارابیتز

درسنامه

 

معاینه فیزیکی قفسه سینه ، شرح حال، بررسی اجمالی آناتومی قفسه سینه، معاینه قفسه سینه، معاینه قفسه سینه (مشاهده، لمس، دق، صمع)

سه شنبه

28/03/97

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

03/04/98

مقدمات بالینی کلیه ( پاتوژنز بیماریهای گلومرولی)

خانم دکتر یساری

-

10-8

هاریسون 2018

پاتوژنز بیماریهای گلومری

سندروم نفروتیک

دوشنبه

03/04/98

مقدمات بالینی کلیه (پاتوژنز نارسایی کلیه)

خانم دکتر احمدی

با آقای دکتر قدیانی مبحث را جابجا کردند.

12-10

هاریسون

سیسیل

اپیدمیولوژی نارسایی حاد کلیه

پاتوژنز و علل ایجاد کننده AKI

انواع AKI

پیشگیری و درمان

سه شنبه

04/04/98

مقدمات بالینی کلیه ( اختلالات آب و الکترولیت)

دکتر امیرحسام علیرضایی

-

10-8

کامپیوتر و ویدئوپروژکتور

اطفال

پنجشنبه

06/04/98

بیمارستان اطفال( مرکز مهارتهای بالینی)

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

10/04/98

بیمارستان اطفال(مرکز مهارتهای بالینی)

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

11/04/98

بیمارستان اطفال(مرکز مهارتهای بالینی)

 

 

 

 

 

 

مراکز داخلی

یکشنبه

16/04/98

بیمارستان داخلی مدرس-شهدا-لبافی-

امام حسین (ع)-مسیح دانشوری لقمان

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

17/04/98

بیمارستان داخلی مدرس-شهدا-لبافی-

امام حسین (ع)-مسیح دانشوری لقمان

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

18/04/98

بیمارستان داخلی مدرس-شهدا-لبافی-

امام حسین (ع)-مسیح دانشوری لقمان

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

19/04/98

امتحان آسکی

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

20/04/98

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

05/05/98

امتـــــــــــحان  MCQ

 

 

12-8

 

 

 

 

 

امتحان مهارتهای ارتباطی چهارشنبه 04/02/98   ساعت 12

مرکز مهارتهای بالینی
كارگاه پيش كارورزي
کارگاه پیش کارورزی گروهaارولوژی درمورخ 07/10/98 در مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید
 ١٤:٣٧ - 1398/10/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرکز مهارتهای بالینی
كارگاه پيش كارورزي
کارگاه پیش کارورزی گروه aارولوژی درمورخ 07/10/98 12 در مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید
 ١٤:٣٥ - 1398/10/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
كارگاه پيش كارورزي
كارگاه احياي نوزادان
كارگاه پيش كارورزي
دسترسی ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تابلوی اعلانات
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 70
 بازدید امروز : 54
 کل بازدید : 331218
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.17
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.