دوشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٩ - 
1 2 3
 
منوی کاربران

 

راهنمای ارباب رجوع

 

 

صفحه اصلي > مراکز آموزشی ICDL 
 
 

(لطفا به حیطه آموزشی قید شده در صفحه توجه فرمایید) ( http://amoozesh.thmporg.ir/)سمت منوی سریع وارد قسمت لیست موسسات دارای مجوز شده و مجدداً قسمت مراکز اعتبارسنجی دارای گواهینامه تأیید صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بروز رسانی روز....ماه.....سال.... را کلیک نمایید. نظر به این که لینک و صفحات این قسمت ممکن است توسط مدیر پورتال مرکز مذکور تغییر نماید لذا همیشه از صفحه اصلی این سازمان وارد قسمت لیست موسسات دارای مجوز آموزش کارکنان دولت شوید.)

 ببییببی                  صفحه مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، از قسمت منوی سریع وارد قسمت لیست موسسات دارای مجوز شده و مجدداً قسمت مراکز اعتبارسنجی دارای گواهینامه تأیید صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بروز رسانی روز....ماه.....سال.... را کلیک نمایید. نظر به این که لینک و صفحات این قسمت ممکن است توسط مدیر پورتال مرکز مذکور تغییر نماید لذا همیشه از صفحه اصلی این سازمان وارد قسمت لیست موسسات دارای مجوز آموزش کارکنان دولت شوید.)    (پس از ورود به صفحه مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، از قسمت منوی سریع وارد قسمت لیست موسسات دارای مجوز شده و مجدداً قسمت مراکز اعتبارسنجی دارای گواهینامه تأیید صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بروز رسانی روز....ماه.....سال.... را کلیک نمایید. نظر به این که لینک و صفحات این قسمت ممکن است توسط مدیر پورتال مرکز مذکور تغییر نماید لذا همیشه از صفحه اصلی این سازمان وارد قسمت لیست موسسات دارای مجوز آموزش کارکنان دولت شوید.) از ورود به صفحه مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، از قسمت منوی سریع وارد قسمت لیست موسسات دارای مجوز شده و مجدداً قسمت مراکز اعتبارسنجی دارای گواهینامه تأیید صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بروز رسانی روز....ماه.....سال.... را کلیک نمایید. نظر به این که لینک و صفحات این قسمت ممکن است توسط مدیر پورتال مرکز مذکور تغییر نماید لذا همیشه از صفحه اصلی این سازمان وارد قسمت لیست موسسات دارای مجوز آموزش کارکنان دولت توسعه و آینده نگری مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری (لطفا از مسیر زیر وارد لیست موسسات دارای مجوز شوید:ورود به صفحه مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگریاز قسمتمنوی سریع وارد قسمت لیست موسسات دارای مجوز شدهقسمت مراکز اعتبارسنجی دارای گواهینامه تأیید صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بروز رسانیروز....ماه.....سال.... را کلیک نمایید. نظر به این که لینک و صفحات این قسمت ممکن است توسط مدیر پورتال مرکز مذکور تغییر نماید لذا همیشه از صفحه اصلی این سازمان وارد قسمت لیست موسسات دارای مجوز آموزش کارکنان دولت شوید.)  لطفا از مسیر زیر وارد لیست موسسات دارای مجوز شوید:

  1. ورود به صفحه مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
  2. از قسمت منوی سریع وارد قسمت لیست موسسات دارای مجوز شده
  3. قسمت مراکز اعتبارسنجی دارای گواهینامه تأیید صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بروز رسانی روز....ماه.....سال.... را کلیک نمایید.

نظر به این که لینک و صفحات این قسمت ممکن است توسط مدیر پورتال مرکز مذکور تغییر نماید لذا همیشه از صفحه اصلی این سازمان وارد قسمت لیست موسسات دارای مجوز آموزش کارکنان دولت شوید.)

  

به اطلاع می رساند تنها گواهینامه های مربوط به آزمون ICDL موردقبول می باشد و گواهی شرکت در جلسات و دوره‌های آموزشی قابل احتساب نمی‌باشد.

مواردی که جهت آزمون های ICDL مدنظر قرار گیرد: 1- صدور معرفی نامه جهت شرکت در آزمون ها الزامی است، 2- مجوز مربوط و محل اخذ مجوز در گواهینامه آموزشی فرد قید شود. 3- گواهینامه های صادر شده می بایست ممهور به مهر و امضای مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان باشد 4-موارد مجوز از جمله تاریخ انقضا، گروه هدف و شرایط مجوز از مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان استعلام شود.

 

تذکرات مربوط به دوره های حضوری:

1- صدور معرفی نامه جهت شرکت در دوره ها الزامی است، 2- دوره های موردتقاضا مرتبط با رشته شغلی و پست سازمانی فرد باشند 3- مجوز مربوط در گواهینامه آموزشی فرد قید شود. 4-موارد مجوز از جمله تاریخ انقضا، گروه هدف و شرایط مجوز از مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان استعلام شود. 5- دوره های طولانی مدت (بیشتر از 32 ساعت) مورد قبول نمی باشد.

 

بیشتر

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.