دوشنبه 25 آذر 1392 - 0:0
مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید دانشگاه علوم پزشکی ایران-25-9-92
روابط عمومی