سه شنبه 3 دی 1392 - 0:0
بازدید رییس سازمان انرژی اتمی ایران و ریاست دانشگاه و هیات همراه از مرکز پزشکی شهداء تجریش-3-10-92
روابط عمومی