چهار شنبه 16 بهمن 1392 - 0:0
افتتاح بخش اورولوژی بیمارستان شهید لبافی نژاد با حضور رئیس دانشگاه و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی-19-11-92
روابط عمومی