شنبه 19 بهمن 1392 - 0:0
جشن بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور ریاست دانشگاه-19-11-92
روابط عمومی