پنج شنبه 17 بهمن 1392 - 0:0
بازدید دستیار ویژه رئیس جمهور، وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه از بیمارستان دکتر سپیر-17-11-92
روابط عمومی