پنج شنبه 15 اسفند 1392 - 0:0
آیین رونمایی از کتاب جامع اورولوژی ایران با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت ،ریاست دانشگاه ، رییس سازمان نظام پزشکی ایران و رییس شورای شهر تهران -15-12-92
روابط عمومی