دوشنبه 19 اسفند 1392 - 0:0
مراسم تکریم و معارفه ریاست مرکز پزشکی،آموزشی شهید لبافی نژاد با حضور ریاست دانشگاه-19-12-92
روابط عمومی