چهار شنبه 21 اسفند 1392 - 0:0
نشست فرماندهان پایگاه های بسیج و مسوولان کانون های بسیج جامعه پزشکی واحد های تابعه دانشگاه با حضور دکتر رئیس زاده رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور21-12-92
روابط عمومی