یک شنبه 11 خرداد 1393 - 0:0
رونمایی و آغاز بکار دستگاه سامانه راهبری هوشمند جراحی(نویگیشن) در بیمارستان شهداء تجریش-11-3-93
روابط عمومی