شنبه 10 خرداد 1393 - 0:0
مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه کشور سال 92 با حضور معاون اول رییس جمهور و وزرای بهداشت و علوم-10- 3-93
روابط عمومی