دوشنبه 26 خرداد 1393 - 0:0
اولین جلسه هیات امناء در سال 93 با حضور وزیر بهداشت و معاونین و استاندار تهران و ریاست دانشگاه-26-3-93
روابط عمومی