پنج شنبه 19 تیر 1393 - 0:0
چهاردهمین محفل انس تیم های اضطراری دوران دفاع مقدس بسیج جامعه پزشکی دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه-19-4-93
روابط عمومی