چهار شنبه 25 تیر 1393 - 0:0
مراسم اختتامیه ضیافت اندیشه استادان با حضور نایب اول رییس مجلس شورای اسلامی وریاست دانشگاه-25-4-93
روابط عمومی