چهار شنبه 25 تیر 1393 - 0:0
ضیافت افطاری مترون ها و پرستاران مرکز پزشکی طالقانی با حضور وزیر بهداشت و ریاست دانشگاه-25-4-93
روابط عمومی