پنج شنبه 26 تیر 1393 - 0:0
عیادت ریاست محترم جمهور از بیماران بستری در مرکز پزشکی آموزشی شهدای تجریش-26-4-93
روابط عمومی