پنج شنبه 26 تیر 1393 - 0:0
بازدید ریاست دانشگاه از بخش آنکولوژی مرکز در حاشیه عیادت رییس‌ جمهورمحترم از بیماران بستری در مرکز پزشکی آموزشی شهدای تجریش-26-4-
روابط عمومی