شنبه 8 آذر 1393 - 0:0
افتتاح آزمايشگاه مرجع منطقه ای اچ آي وي در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی همزمان با يازده استان کشوربا حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت، رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و نماینده سازمان ملل در ایران -8-9-93
روابط عمومی