چهار شنبه 19 آذر 1393 - 0:0
مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدیدمرکز پزشکی کودکان مفید با حضور ریاست دانشگاه و هیات همراه-19-9-93
روابط عمومی