شنبه 13 دی 1393 - 0:0
دیدار وزیر بهداشت و ریاست دانشگاه و هیات همراه با امام جمعه ورامین (آیت ا... مرتضی محمودی گلپایگانی)-13-10-93
روابط عمومی