شنبه 13 دی 1393 - 0:0
بازدید وزیر بهداشت ازبیمارستان شهید دکترمفتح ورامین و نشست صمیمانه با مسوولان شهرستان در فرمانداری ورامین-13-10-93
روابط عمومی