جمعه 4 اردیبهشت 1394 - 0:0
همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی با حضور وزير بهداشت، وزیر ورزش و جوانان ، شهردار تهران ، معاون بهداشت وزارت بهداشت، رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-4-2-94
روابط عمومی